Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Stomatologia bez barier

"Stomatologia bez barier”
adaptacja i kwalifikacja pacjentów z niepełnosprawnością.

Podstawowe informacje o innowacji. 

1. Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w dostępie do dentysty,

2. Stworzenie narzędzi do przeprowadzania zajęć adaptacyjnych dla dzieci i młodzieży w zaaranżowanym gabinecie stomatologicznym.

 1. Chcemy objąć opieką i profilaktyką dzieci i młodzież ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej
 2. Umożliwimy szkołom w których uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna dostęp do informacji jak prowadzić profilaktykę dentystyczną
 3. Wypracujemy model adaptacji do wizyty stomatologicznej
 4. Opracujemy Paszport pacjenta, w którym odnotujemy diagnozę i historię leczenia
 5. Poprawimy współpracę i dostępność do lekarzy stomatologów

Decyzja o wprowadzaniu metody adaptacji do działalności placówki nauczania i wychowania związana jest w koniecznością wydzielenia na terenie szkoły pewnego obszaru oraz odpowiedniego jego zagospodarowania wraz z zaopatrzeniem się we właściwe wyposażenie. Zezwoli to na stworzenie warunków symulujących gabinet stomatologiczny.

 1. Wymagane jest zaopatrzenie się w:
 • fotel oryginalny bądź przenośny przypominający dentystyczny (np. kosmetyczny) posiadający zagłówek stabilizujący głowę dziecka,
 • reflektor – lampa przystosowana do celów stomatologicznych,
 • środki ochrony osobistej dla osób przeprowadzających adaptację i badanie stomatologiczne uczniów oraz pomagających i asystujących w procedurze,
 • serwety stomatologiczne,
 • stomatologiczne narzędzia diagnostyczne (lusterka i zgłębniki),
 • maseczki, gogle/okulary ochronne i/lub przyłbice,
 • środki do dezynfekcji powierzchni i fotela oraz lampy,
 • środki do dezynfekcji rąk,
 • ręczniki papierowe,
 • środki do dezynfekcji sprzętu diagnostycznego oraz sprzęt do sterylizacji narzędzi, bądź podpisanie umowy na takie usługi w przypadku korzystanie z narzędzi wielokrotnego użytku,
 • pojemniki i worki na odpady medyczne.

  2. Istotną rzeczą jest właściwa utylizacja materiałów zakaźnych, które muszą być traktowane jako odpady medyczne.
  3. Konieczne jest zapewnienie podstawowych jednorazowych diagnostycznych narzędzi dentystycznych (lusterko i zgłębnik stomatologiczny) bądź zapewnienie dezynfekcji i sterylizacji sprzętu wielorazowego użytku.
  4. W razie konieczności (epidemia) osoby współpracujące/asystujące powinny być zaopatrzone w rękawiczki jednorazowego użytku oraz maseczkę i gogle/okulary i/lub przyłbicę.
  5. Pozyskanie informacji na temat sposobu komunikowania się dziecka od wychowawcy/opiekuna lub rodzica.
  6. Dzieci przychodzące na wizytę adaptacyjną pod opieką nauczyciela bądź opiekuna zgłaszają się pojedynczo lub w grupach zależnie od sugestii wychowawców znających możliwości nawiązania współpracy i zachowania uczniów.
  7. Badanie powinno być realizowane we względnej ciszy, bez zbędnych dodatkowych odgłosów z zewnątrz, tak żeby badający posiadał możliwość swobodnego komunikowania się z wykorzystaniem metod werbalnych i niewerbalnych z pacjentem, a uczeń koncentrował się na przebiegu sesji adaptacyjnej. 
  8. Reflektor stomatologiczny należy włączać tylko w chwilach koniecznych, bezpośrednio przed i w czasie przeprowadzania badania stomatologicznego. Silne światło może stanowić przeszkodę czy budzić lęk. Należy zatem starać się strumień światła kierować bezpośrednio w obręb jamy ustnej unikając niepotrzebnej ekspozycji głównie w okolice oczu.
  9. Wskazane jest aby osoba badająca zyskała pomoc asystenta (nauczyciela), który nanosić będzie na kartę badania dane przekazywane przez badającego.
  10. Próbę podjęcia badania i nawiązania współpracy z dzieckiem można ponawiać wielokrotnie.

Lekarze stomatolodzy:

 • przygotowanie instrukcji nowej metody dla użytkowników (personelu szkół),
 • przygotowanie ulotki informującej rodzica/opiekuna prawnego o możliwości skorzystania z wizyty adaptacyjnej dziecka do badania stomatologicznego w szkole,
 • przygotowanie dokumentu zgody rodzica/opiekuna prawnego na adaptację i badanie,
 • przygotowanie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO,
 • przygotowanie „Paszportu dentystycznego stanu zdrowia jamy ustnej”,
 • przygotowanie karty badania dentystycznego,
 • opracowanie kryteriów diagnostycznych przeglądu jamy ustnej,
 • określenie warunków przeprowadzania przeglądu jamy ustnej uczniów,
 • przygotowanie check listy do adaptacji pacjenta (lista czynności do przeprowadzenia podczas adaptacji pacjenta do badania stomatologicznego),
 • przygotowanie scenariusza sesji adaptacyjnej,
 • stworzenie opisu zadań dedykowanych osobom realizującym testowaną metodę,
 • spotkanie robocze dla osób zaangażowanych w projekcie,
 • weryfikacja przebiegu wizyty adaptacyjnej wg scenariusza w szkole,
 • przeprowadzenie sesji adaptacyjnych,
 • kwalifikacja dzieci do poszczególnych grup,
 • opracowanie uzyskanych danych z adaptacji i wypełnienie „Paszportów dentystycznych”,
 • korekta materiałów poddanych testowaniu,
 • podsumowanie wniosków z przeprowadzonych działań,
 • opracowanie raportu.

Psycholog:

 • przygotowanie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO,
 • przygotowanie check listy do adaptacji pacjenta (lista czynności do przeprowadzenia podczas adaptacji pacjenta do badania stomatologicznego),
 • przygotowanie scenariusza sesji adaptacyjnej,
 • stworzenie opisu zadań dedykowanych osobom realizującym testowaną metodę,
 • spotkanie robocze dla osób zaangażowanych w projekcie,
 • korekta materiałów poddanych testowaniu,
 • podsumowanie wniosków z przeprowadzonych działań,
 • opracowanie raportu.

Pedagog:

 • przygotowanie ulotki informującej rodzica/opiekuna prawnego o możliwości skorzystania z wizyty adaptacyjnej dziecka do badania stomatologicznego w szkole,
 • przygotowanie scenariusza sesji adaptacyjnej,
 • przygotowanie karty – specyfikacji wyposażenia,
 • spotkanie robocze dla osób zaangażowanych w projekcie,
 • rozdanie formularzy i zebranie wypełnionych dokumentów od rodziców,
 • określenie liczby dzieci objętych sesjami adaptacyjnymi w oparciu o liczbę zgód uzyskanych od rodziców/opiekunów,
 • ustalenia dotyczące kolejności zgłaszania się dzieci na sesję adaptacyjną i badanie,
 • pomoc w sesjach adaptacyjnych (przyprowadzanie uczniów, obecność podczas adaptacji i badania),
 • podsumowanie wniosków z przeprowadzonych działań.

Pielęgniarka:

 • pomoc w sesjach adaptacyjnych (czuwanie nad ogólnym stanem zdrowia pacjenta).

Osoba sprzątająca

 • pomoc w sesjach adaptacyjnych (spełnianie wymogów związanych z czystością mobilnego gabinetu dentystycznego).

 

Jeżeli to możliwe podczas badania należy starać się ocenić kolejno wszystkie powierzchnie zębów, zarówno w szczęce jak i żuchwie, odnotowując występowanie ubytku próchnicowego, wypełnienia, laku szczelinowego, braku zęba (ząb usunięty lub niewyrznięty), zmian w budowie szkliwa (plamy, nierówności).

W badaniu należy przyjąć następujące kryteria:

 1. Jako ubytek próchnicowy traktowane jest wyraźne uszkodzenie tkanek zmineralizowanych z wyraźnym ubytkiem w obrębie szkliwa lub szkliwa i zębiny. 
 2. Odnotowując obecność wypełnień należy brać pod uwagę, że mogą one mieć barwę białą, srebrną, ale także inną, zwłaszcza w uzębieniu mlecznym, np. różową, niebieską żółtą czy zieloną.
 3. Obecność laku szczelinowego odnotowuje się w zębach posiadających materiał w obrębie bruzd zębowych przedtrzonowców i trzonowców.
 4. Brak zęba zaznacza się zarówno w przypadku zęba usuniętego jak i niewyrzniętego.
 5. Zaburzenia w budowie szkliwa stwierdza się w przypadku obecności przebarwień w odcieniu od kredowo białego do brązowego przy zachowaniu ciągłości powierzchni szkliwa a ponadto w przypadku występowania na nim rowków lub zagłębień.
 6. Higiena jamy ustnej oceniana jest na powierzchni wargowej zębów siecznych
 • brak osadu – osad niewidoczny gołym okiem ani po zarysowaniu szkliwa zgłębnikiem,
 • widoczny osad po zarysowaniu szkliwa zgłębnikiem na powierzchni a także przy brzegu dziąsła,
 • widoczne duże nagromadzenie osadu na powierzchni szkliwa a także przy brzegu dziąsła.                
  7. Zaczerwienienie brodawek międzyzębowych i przy brzegu dziąsła.     
  8. Brzydki zapach z ust stwierdzany jest podczas badania pacjenta.                                                

Aby wyświetlić instrukcję kliknij w prawy górny róg wybranego dokumentu.

Instrukcja jest przeznaczona dla użytkowników projektu.

Celem zwiększenia dostępności pacjentów z niepełnosprawnością do terapii w gabinecie dentystycznym opracowano nową metodę służącą przygotowaniu i adaptacji tych osób do stomatologicznych procedur profilaktycznych
i leczniczych.

Scenariusz zajęć adaptacyjnych- w gabinecie stomatologicznym dla uczestników zespołów rewalidacyjno-wychowawczych (z niepełnosprawnością głęboką).
Scenariusz zajęć adaptacyjnych- w gabinecie stomatologicznym dla uczniów z niepełnosprawnością znaczną i umiarkowaną.
Scenariusz  zajęć  adaptacyjnych w oparciu o doświadczanie bodźców pochodzących z gabinetu stomatologicznego.
Scenariusz wizyty adaptacyjnej w zaimprowizowanym gabinecie
dentystycznym – dla uczestników zespołów rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Scenariusz wizyty adaptacyjnej w zaimprowizowanym gabinecie
dentystycznym – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Wzór listu do rodziców.
Wzór checklisty do badania.
Wzór ulotki, okładka paszportu.
Wzór karty specyfikacja wyposażenia.
Wzór zgody na badanie.
Wzór formularza RODO.
Wzór paszport dentystyczny.
Wzór karty badania dentystycznego.
Skip to content