Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Rada Rodziców

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem ZSS 103, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Szkoły.

Prezydium Rady Rodziców 2023/2024

Przewodnicząca Rady Rodziców: KAROLINA ADAMSKA

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców: KAMILA ROŻNIAKOWSKA – DURNIAT, AGNIESZKA HORODYSKA

Sekretarz Rady Rodziców: MAGDALENA KORYTOWSKA

Skarbnik Rady Rodziców: KATARZYNA GORZELAŃCZYK

Chcemy pracować jak najlepiej, dlatego prosimy, aby wszelkie uwagi, pomysły przesyłać na nasz adres mailowy lub przekazywać w czasie zebrań z rodzicami przedstawicielom trójek klasowych.

Nasz adres: radarodzicowzss103@gmail.com

 

Drodzy rodzice i opiekunowie,
 
W tym roku szkolnym uchwałą Rady Rodziców ustalona została składka 50zł, jest to opłata jednorazowa na cały rok szkolny od rodziny 2023/2024.
 
Pragniemy przypomnieć, że zebrane przez Radę Rodziców pieniądze zawsze przeznaczane są nasze dzieci. W ciągu roku w szkole organizowanych jest wiele wydarzeń, które pomagamy sfinansować, a dzieci otrzymują nagrody, medale, upominki itp.; również na koniec roku szkolnego dziękujemy Dyrekcji za pracę.
 
Numer konta, na który należy dokonać wpłaty to
 
95 1090 2590 0000 0001 5553 2452
Rada Rodziców Przy Zespole Szkół Specjalnych nr 103
im. Marii Grzegorzewskiej adres ul Kanclerska 31-33 60-327
Tytułem:  imię i nazwisko dziecka +klasa
 

Uwaga! W tym roku numer konta uległ zmianie!

Skip to content