Rada Rodziców

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem ZSS 103, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Szkoły.


Szanowni Państwo,

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Rady Rodziców w dniu 16.09.2021 o godz. 17:00 w świetlicy szkolnej w budynku przy ul. Kanclerskiej.

Przewodnicząca Rady Rodziców – Karolina Adamska

Skip to content