Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Coraz bliżej lekarza – przygotuj dziecko do wizyty w gabinecie

„Coraz bliżej lekarza” - Podstawowe informacje o innowacji

Aby wyświetlić instrukcję kliknij w prawy górny róg wybranego dokumentu. 

Instrukcja korzystania z bazy środków– innowacji
„Coraz bliżej lekarza”.

Instrukcja wykonania i korzystania z książki do czytania uczestniczącego.

Karta motywacyjna rejestru wizyt u lekarza/dentysty dla
uczniów/uczestników projektu.

Elementy składowe pakietu edukacyjno-terapeutycznego:

Poinformuj rodziców/opiekunów prawnych dziecka o planowanych działaniach, uzyskaj zgodę na udział w projekcie edukacyjno-terapeutycznym “Coraz bliżej lekarza”.

Informacja dla opiekuna o projekcie

Wzór zgody na udział w projekcie

Specyfikacja wyposażenia gabinetów:

Katalog bazy środków, bodźców i wyposażenia w gabinecie lekarza POZ.

Katalog bazy środków, bodźców i wyposażenia w gabinecie stomatologicznym.

Testowanie - dokumenty. Wizyty w gabinecie:

– Scenariusz testowania lekarz POZ,
− Karta testowa. Lekarz POZ,
− checklista-lekarz.

− Scenariusz testowania stomatolog,
− Karta testowa. Dentysta,
− checklista-dentysta.

Bajka sensoryczna:

– Tekst bajki : „Bajka do lekarza krótka”,
− Tekst bajki : „Bajka do lekarza. Tekst długi”,
− 1 Bajka sensoryczna. Do lekarza. Scenariusz,
− Konspekt zajęć 1 Bajka sensoryczna,
− Katalog środków 1 Bajka sensoryczna. Do lekarza

− 2 Bajka sensoryczna. U dentysty. Scenariusz,
− Konspekt zajęć 2 Bajka sensoryczna. U dentysty,
− Katalog środków 2 Bajka sensoryczna. U dentysty,

Scenariusz wizyty treningowej:

− Scenariusz wizyty treningowej lekarz POZ

− Scenariusz wizyty treningowej dentysta

Konspekty zajęć w klasie:

Zaleca się realizowanie zajęć w kolejności zgodnie z numerami konspektów.

Katalog środków dydaktycznych do realizacji zajęć w klasie zawiera spis wszystkich środków dydaktycznych dla obu zagadnień
tematycznych „Lekarz” oraz „Stomatolog”. Wymagane jest, by wszystkie narzędzia medyczne stosowane w trakcie zajęć
były autentyczne.

Łącznie 15 konspektów z opisem sposobu realizacji zajęć.

− Konspekt zajęć nr 1 gabinet, lekarz
− Konspekt zajęć nr 2 szpatułka i rękawiczki
− Konspekt zajęć nr 3 stetoskop
− Konspekt zajęć nr 4 aparat do mierzenia ciśnienia
− Konspekt zajęć nr 5 kozetka
− Konspekt zajęć nr 6 podsumowanie. Atrybuty i narzędzia lekarskie

 

− Konspekt zajęć nr 7 dentysta
− Konspekt zajęć nr 8 atrybuty dentysty
− Konspekt zajęć nr 9 fotel dentystyczny
− Konspekt zajęć nr 10 serweta dentystyczna
− Konspekt zajęć nr 11 lampa dentystyczna
− Konspekt zajęć nr 12 lusterko dentystyczne
− Konspekt zajęć nr 13 dmuchawka
− Konspekt zajęć nr 14 zgłębnik
− Konspekt zajęć nr 15 wiertarka dentystyczna

Karty pracy do konspektów zajęć:

Łącznie 100 kart pracy o zróżnicowanym poziomie trudności. Treść poleceń należy traktować jako propozycję, zmieniaj ją dowolnie w zależności od potrzeb i możliwości uczestnika/odbiorcy. Materiały plastyczne potrzebne do realizacji kart pracy zastępuj dowolnie tymi, które posiadasz.

Zawiera zestaw pakietów kart, każdy pakiet opisany jest numerem konspektu zajęć, których dotyczy:

– 1 pakiet (do konspektu nr 1)
– 2 pakiet (do konspektu nr 2)
– 3 pakiet (do konspektu nr 3)
– 4 pakiet (do konspektu nr 4)
– 5 pakiet (do konspektu nr 5)
– 6 pakiet (do konspektu nr 6)
– Dodatkowe propozycje kart pracy

 

– 1 pakiet (do konspektu nr 8)
– 2 pakiet (do konspektu nr 9)
– 3 pakiet (do konspektu nr 10)
– 4 pakiet (do konspektu nr 11)
– 5 pakiet (do konspektu nr 12)
– 6 pakiet (do konspektu nr 14)

Prezentacje:

 Coraz bliżej lekarza- w jaki sposób przygotować  osobę z głęboką niepełnosprawnością do wizyty w gabinetach lekarskich.

− Coraz bliżej lekarza – materiał dla rodzica/opiekuna
– Scenariusz zajęć do realizacji z osobami z głęboką niepełnosprawnością- lekarz; materiał dla nauczyciela

− Idę do dentysty – materiał dla rodzica/opiekuna
− Konspekt zajęć dla Uczestników z głęboką niepełnosprawnością- dentysta; materiał dla nauczyciela

Karta motywacyjna rejestru wizyt u lekarza/dentysty:

− Wzór karty motywacyjnej rejestru wizyt u lekarza

− Wzór karty motywacyjnej rejestru wizyt u stomatologa

Baza środków komunikacji AAC, symbole i gesty:

Książeczka do czytania uczestniczącego:

− Książeczka do czytania uczestniczącego „Do lekarza” + symbole PCS
− Książeczka do czytania uczestniczącego „U lekarza” + symbole PCS
− Instrukcja do książeczki

Baza symboli:

− Symbole PCS – lekarz
− Symbole PCS – dentysta.
− Coraz bliżej lekarza – domino z zastosowaniem symboli PCS.

Katalog sygnałów uprzedzających i gestów na ciele dla osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością.

Baza zdjęć, obrazków:

Baza zdjęć. Lekarz
zawiera 50 kart formatu A4 ze zdjęciami gabinetu lekarskiego, postaci lekarza, jego atrybutów, narzędzi diagnostycznych: ciśnieniomierza, stetoskopu, szpatułki, kozetki, rękawiczek, apteczki i torby lekarskiej oraz sytuacji badania lekarskiego z wykorzystaniem narzędzi medycznych.

 

 

 

Baza obrazków. Lekarz
zawiera 15 kart formatu A4 z ilustracjami postaci
lekarza, jego atrybutów, narzędzi diagnostycznych: ciśnieniomierza, stetoskopu, szpatułki, kozetki oraz sytuacji badania lekarskiego.

 

Baza obrazków. Dentysta
zawiera 11 kart formatu A4 z obrazkami gabinetu
stomatologicznego, postaci dentysty, jego atrybutów, narzędzi stomatologicznych.

 

 

 

 

Baza zdjęć. Dentysta. Postać
zawiera 4 karty formatu A4 ze zdjęciami postaci dentysty.
Baza zdjęć. Gabinet dentystyczny
zawiera 4 karty formatu A4 ze zdjęciami gabinetu stomatologicznego.
Baza zdjęć. Narzędzia dentystyczne
zawiera 12 kart formatu A4 ze zdjęciami narzędzi stomatologicznych.

Baza dźwięków:

Lekarz dźwięki:
− bicie serca.mp3 (40 s)
− ciśnieniomierz badanie.mp3 (51 s)
− dezynfekcja rąk.mp3 (17 s)
− karetka pogotowia.mp3 (26 s)
− rękawiczki.mp3 (16 s)
− stetoskop oddech.mp3

Stomatolog dźwięki:
− dezynfekcja powierzchni.mp3 (22 s.)
− dmuchawka.mp3 (51 s)
− fotel zmiana pozycji.mp3 (35 s)
− kubeczek woda.mp3 (18 s)
− metaliczny dźwięk.mp3 (23 s)
− otwieranie narzędzi.mp3 (31 s)
− ssak i ssak z turbiną.mp3
− szuflady rękawiczki.mp3 (40 s)
− ślinociąg i turbina.mp3 (39 s)
− ślinociąg.mp3 (1 minuta 36 s)
− turbina.mp3 – wiertarka szybkoobrotowa(40 s)
− usuwanie kamienia.mp3 (1 minuta 11 s)
− wiertarka wolnoobrotowa.mp3 (1 minuta)
− U dentysty. Posłuchaj.mp3 (7 minut 11 s)- plik zawiera wszystkie najbardziej charakterystyczne dźwięki dla gabinetu dentystycznego.
Korzystaj z nagrania po zapoznaniu uczestników z wszystkimi dźwiękami.

 

Materiał mp4. Coraz bliżej lekarza. "U dentysty. Popatrz i posłuchaj":

Materiał dźwiękowy plik w formacie MP4. zawiera wszystkie najbardziej charakterystyczne fotografie realnych przedmiotów i sprzętów medycznych oraz dźwięków typowych dla gabinetu dentystycznego. Możliwy do odtworzenia miedzy innymi za pomocą domyślnego programu multimedialnego systemu WINDOWS, tj. Windows Media Player.

Katalog bazy zapachów:

Zawiera spis bodźców typowych dla gabinetów lekarza POZ i stomatologa oraz zapachów i smaków do realizacji zajęć Bajka sensoryczna.

Materiały zostały wykonane za pomocą programów:
1_A6kkoOVJVpXPWewg8axc5w
logo_boardmaker
Skip to content