Wolontariat

ZSS 103 prowadzi działalność wolontariatu. Wolontariusze: studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oferują swoją pomoc wolontaryjną na wszystkich poziomach edukacyjnych. Udzielają ją poprzez wspieranie codziennych zajęć uczniów i uczestników naszej szkoły, a także aktywnie uczestniczą w akcjach organizowanych z inicjatywy naszej szkoły tj. Festyn Radości ,,Świat w kolorach”, bale karnawałowe, wycieczki do Ogrodu Botanicznego, Ogrodu  Ekologicznego ,,Gładysiakowie” w Wirach, szkolny MATP, a także z ich własnej tj: organizacja koncertu kolęd i pastorałek, występy podczas Festynu, wykonywanie zdjęć podczas imprezy zimowej zespołów RW.

Od 10.03.2020r. działalność wolontariatu na terenie szkoły jest wstrzymana do odwołania. Mimo panującej sytuacji członkowie Akademickiej Grupy Inicjatyw podejmują szereg działań w formie zdalnej oraz włączają się w akcje organizowane przez szkołę. 

Skip to content