Rada uczniowska

Celem działania Rady Uczniowskiej w najszerszym znaczeniu jest przygotowanie do podejmowania ważnych, dorosłych decyzji i generalizowanie umiejętności współdziałania dla dobra wszystkich. Umożliwia ona także uczniom jeszcze bardziej czynne zaangażowanie się w życie szkoły. Chcemy, aby nasi podopieczni czuli się nie tylko jak odbiorcy, ale też mieli realny wpływ na to, co się dzieje na terenie oddziału. Dlatego dajemy im możliwość współdziałania w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z organizacją pracy drugiego etapu Szkoły Podstawowej i Szkoły PdP.

Tworząc Radę Uczniowską, postawiliśmy sobie za cel, aby wszystkie inicjatywy, choćby najdrobniejsze wychodziły od uczniów i by to uczniowie aktywnie, w miarę swoich możliwości, uczestniczyli w działaniach. Innowacyjny pomysł, jakim bez wątpienia jest RU w oddziałach drugiego etapu Szkoły Podstawowej i SPdP spowodował, iż wiele osób odeszło od myślenia, iż osoba z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jest tylko odbiorcą działań pedagoga. Dając naszym podopiecznym możliwość wyboru kwestii ważnych dla nich, pokazujemy im, że są naszymi równorzędnymi partnerami.

Skład Rady Uczniowskiej 2022/2023:

Przewodniczący – Mikołaj Kaczyński

Członkowie:

Łukasz Ratajczak

Weronika Piątek

Gabriela Frankowska

Patryk Walczak

Ania Kaźmierczak

Szymon Piasecki

Zebrania RU odbywają się co dwa tygodnie.


Pierwsze zebranie RU:


Wybory do Rady Uczniowskiej 2021/2022:

Skip to content