Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Rada uczniowska

Celem działania Rady Uczniowskiej w najszerszym znaczeniu jest przygotowanie do podejmowania ważnych, dorosłych decyzji i generalizowanie umiejętności współdziałania dla dobra wszystkich. Umożliwia ona także uczniom jeszcze bardziej czynne zaangażowanie się w życie szkoły. Chcemy, aby nasi podopieczni czuli się nie tylko jak odbiorcy, ale też mieli realny wpływ na to, co się dzieje na terenie oddziału. Dlatego dajemy im możliwość współdziałania w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z organizacją pracy drugiego etapu Szkoły Podstawowej i Szkoły PdP.

Tworząc Radę Uczniowską, postawiliśmy sobie za cel, aby wszystkie inicjatywy, choćby najdrobniejsze wychodziły od uczniów i by to uczniowie aktywnie, w miarę swoich możliwości, uczestniczyli w działaniach. Innowacyjny pomysł, jakim bez wątpienia jest RU w oddziałach drugiego etapu Szkoły Podstawowej i SPdP spowodował, iż wiele osób odeszło od myślenia, iż osoba z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jest tylko odbiorcą działań pedagoga. Dając naszym podopiecznym możliwość wyboru kwestii ważnych dla nich, pokazujemy im, że są naszymi równorzędnymi partnerami.

RADA UCZNIOWSKA - ROK SZKOLNY 2023/2024
Skład Rady uczniowskiej 2023/2024

Przewodnicząca: Paulina Chojecka

Zastępca: Gabrysia Frankowska

Członkowie:
Mikołaj Kaczyński
Szymon Piasecki
Mateusz Sikora

11.10.2023 r.

Pierwsze spotkanie Rady Uczniowskiej.

02.10.2023 r.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego.

RADA UCZNIOWSKA ROK SZKOLNY - 2022/2023

Pierwsze zebranie RU:


Wybory do Rady Uczniowskiej 2021/2022:

Skip to content