Biblioteka

Biblioteka czynna jest codziennie w następujących godzinach:

Poniedziałek      8:00-12:00     

Wtorek               8:00-12:00        

Środa                 8:00-12:00      

Czwartek           8:00-12:00       

Piątek                8:00-12:00

Najważniejszym zadaniem biblioteki ZSS nr 103 w Poznaniu  jest wspomaganie pracy nauczycieli, rodziców i wszystkich osób związanych z naszymi dziećmi.

Realizujemy to zadanie poprzez:

 • udostępnianie fachowej literatury
 • wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 • działalność informacyjną i bibliograficzną (m.in. ułatwiamy znaleźć poszukiwany tytuł nie tylko w naszej szkolnej bibliotece)
 • umożliwiamy korzystanie z zasobów PBP w naszej szkole w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych

Szczególną troską objęty został rozwój czytelnictwa wśród dzieci. To zadanie realizujemy poprzez:

 • częsty kontakt dzieci z książką ( nasze dzieci słuchają tekstów, przeglądają książki, pracują
  z książeczkami alternatywnymi, realizują program również w oparciu o podręczniki
  i materiały ćwiczeniowe)
 • częsty kontakt z obrazem i słowem mówionym ( proponujemy bajki sensoryczne, teatrzyki kukiełkowe, zabawy parateatralne itp.)
 • realizowany jest projekt Spotkania z bajkami – cykl bajek teatrzyków kukiełkowych prowadzonych dla grupy  uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • w ramach promocji szkoły zapraszamy dzieci z Przedszkola Bajka na przedstawienia wystawiane razem z grup świetlicową
 • w ramach projektu” Książki naszych marzeń” prowadzone są dla chętnych grup lekcje biblioteczne, które cieszą się powodzeniem wśród uczniów
 • przy każdej nadarzającej się okazji pracujemy nad wyrabianiem szacunku dla książek

Biblioteka aktywnie włącza się w ważne wydarzenia z życia szkoły. Czuwamy nad wielotomową i stale powiększającą się kroniką wydarzeń.

Ażeby ułatwić Państwu kontakt z nami, informacja o pracy biblioteki znajduje się na gazetce dla Rodziców oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce: Poza lekcjami – Biblioteka. Zapraszamy bardzo serdecznie i czekamy !!!

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE:

 1. J. Kielin, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla nauczycieli
  i terapeutów
  ,
 2. J. Robinson, Jestem inny. Moje wskazówki dla aspich, ich rodzin i terapeutów,
 3. P. C. Kendall, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców,
 4. Donvan J., Zucker C., Według innego klucza. Opowieść o autyzmie,
 5.  Red. E. Janus, Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 6. J. Knapp, Kompletny program terapii SAZ z płytą DVD dla osób z zaburzeniami
  ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 7 lat do wczesnej dorosłości
  ,
 7. A. Różańska-Gał, Ja i moje potrzeby. Program kinestetyczno-komunikacyjny
  dla dzieci ze znaczną lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną
  ,
 8. A. Tanajewska, R. Naprawa,  Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym
  i niepełnosprawnością sprzężoną
  ,
 9. Z. Kułakowska, Terapia psychomotoryczna metodą Procus i Block,
 10. J. Hołub, Niegrzeczne dzieci. Historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera,
 11. M. Spitzer, Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie,  
 12. M. Schulte-Markwort,  Wypalone dzieci. O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem,
 13. K. Manassis  Opracowanie przypadku  w terapii dzieci i młodzieży,
 14. T. Wolańczyk, Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci,
 15. Bajkoterapia czyli bajki-pomagajki dla małych i dużych,
 16. E. Snel,  Uważność i spokój żabki.
 17. A. Miechowska, Znów mówię pokonać afazję,
 18. T. Grandin R. Panek, Mózg autystyczny podróż w głąb niezwykłych umysłów,
 19. J. Cook O Toole , (Sekretna) księga asperdzieciaka,
 20. B. Odowska-Szlachcic N. Górka-Pik, Strategie sensoryczne w jedzeniu i mówieniu,
 21. D. Wyszyński J. Szmalec, Rozwojowe zaburzenia koordynacji ruchowej,
 22. P.Whiteley L. Todd, Autyzm jako zaburzenie metabolizmu,
 23. J. Minahan i N. Rapaport, Kod zachowania.
 24. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Wzrok,
 25. Neurobiologiczne pods. rozwoju poznawczego. Słuch,
 26. Neurobiologiczne pods. rozwoju poznawczego – Ruch,
 27. M. Grycman, Porozumiewanie się z dziećmi ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Poradnik nie tylko dla rodziców,
 28. M. Grycman, Model aktywny. Komunikacja wspomagająca i alternatywna. 
Skip to content