Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Biblioteka

Biblioteka czynna jest codziennie w następujących godzinach:

Poniedziałek       8:00-12:00     

Wtorek               8:00-12:00        

Środa                 8:00-12:00      

Czwartek           8:00-12:00       

Piątek                8:00-12:00

Najważniejszym zadaniem biblioteki ZSS nr 103 w Poznaniu  jest wspomaganie pracy nauczycieli, rodziców i wszystkich osób związanych z naszymi dziećmi.

Realizujemy to zadanie poprzez:

 • udostępnianie fachowej literatury
 • wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 • działalność informacyjną i bibliograficzną (m.in. ułatwiamy znaleźć poszukiwany tytuł nie tylko w naszej szkolnej bibliotece)
 • umożliwiamy korzystanie z zasobów PBP w naszej szkole w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Szczególną troską objęty został rozwój czytelnictwa wśród dzieci. To zadanie realizujemy poprzez:

 • częsty kontakt dzieci z książką ( nasze dzieci słuchają tekstów, przeglądają książki, pracują
  z książeczkami alternatywnymi, realizują program również w oparciu o podręczniki
  i materiały ćwiczeniowe)
 • częsty kontakt z obrazem i słowem mówionym ( proponujemy bajki sensoryczne, teatrzyki kukiełkowe, zabawy parateatralne itp.)
 • realizowany jest projekt Spotkania z bajkami – cykl bajek teatrzyków kukiełkowych prowadzonych dla grupy  uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • w ramach promocji szkoły zapraszamy dzieci z Przedszkola Bajka na przedstawienia wystawiane razem z grup świetlicową
 • w ramach projektu” Książki naszych marzeń” prowadzone są dla chętnych grup lekcje biblioteczne, które cieszą się powodzeniem wśród uczniów
 • przy każdej nadarzającej się okazji pracujemy nad wyrabianiem szacunku dla książek.

Biblioteka aktywnie włącza się w ważne wydarzenia z życia szkoły. Czuwamy nad wielotomową i stale powiększającą się kroniką wydarzeń.

Ażeby ułatwić Państwu kontakt z nami, informacja o pracy biblioteki znajduje się na gazetce dla Rodziców oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce: Poza lekcjami – Biblioteka. Zapraszamy bardzo serdecznie i czekamy !!!

TEATRZYKI KUKIEŁKOWE:

INNE ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE:

W roku szkolnym 2023/2024 na zajęciach z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy i Białorusi odbyły się zajęcia innowacyjne z  elementami teatrzyku kukiełkowego, których celem było poszerzenie  rozumienia nowych słów w języku polskim i odnalezieniu się w polskiej szkole. Zajęcia były organizowane w 3 grupach: A, B i C. Przebiegły w miłej, przyjaznej atmosferze i były źródłem wielu pozytywnych emocji dla uczniów i nauczyciela. 
Skip to content