Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

DKF

Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „Sami Swoi”.

Założenie we wrześniu roku szkolnego 2011/2012 Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Sami Swoi” w gimnazjalnym oddziale naszej szkoły było odpowiedzią – z jednej strony: na rosnące potrzeby uczniów, ich zainteresowanie tą formą rozrywki i zdobywania wiedzy, a z drugiej – na brak wśród poznańskich DKF-ów oferty dla nich (filmy były z reguły za długie, z listami dialogowymi, poruszały problemy mało istotne dla naszych uczniów). Stąd też pomysł utworzenia DKF-u w naszej placówce. Ze względu na specyfikę naszej pracy, poziom funkcjonowania uczniów, ich możliwości percepcyjne i komunikacyjne, trzeba było dostosować program, cele, zadania do potrzeb i możliwości naszej młodzieży. W czasie pierwszych spotkań opracowaliśmy statut naszego DKF-u, wybraliśmy jego Radę oraz opracowaliśmy logo, pasujące do wybranej nazwy „Sami Swoi”. 28 listopada 2011r. Polska Federacja DKF zarejestrowała nas pod numerem 1505/K, jako członka-kandydata, a w październiku 2013r. staliśmy się członkiem Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych (PF DKF L dz.13/10/13).

Tak zapoczątkowaliśmy spotkania DKF-u, podczas których przygotowujemy się do odbioru filmów i uczestniczymy w ich prezentacji. Pierwszy rok naszej działalności poświęcony był filmom o zwierzętach, następny – filmom fabularnym Andrzeja Maleszki; w kolejnych latach szkolnym głównym tematem prezentowanych filmów było dorastanie i związane z nim zagadnienia (samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności dokonywania wyborów…).

Celem naszej działalności jest przygotowanie naszych uczniów do odbioru wartościowych filmów, ich projekcje oraz omówienie głównego problemu lub znalezienie odpowiedzi na zadane przed pokazem filmu pytanie. Często przygotowujemy prezentacje dotyczące treści i problemów poruszanych w filmie, wykorzystując alternatywne i wspomagające metody komunikacji. W doborze filmów korzystamy również z oferty Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.

Skip to content