Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Szansa dla Twojego dziecka!

Co to?
Dla kogo?
Po co?
Kto pomaga?
Jaki jest cel?

Bezpłatna, kompleksowa i specjalistyczna pomoc dzieciom z różnego rodzaju zaburzeniami oraz wadami rozwojowymi. To zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, pedagogiczne, psychologiczne i rehabilitacyjne mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych z różnego rodzaju zaburzeniami, wadami rozwojowymi, niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

By wspomagać rozwój psychoruchowy i społeczny dziecka

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka tworzą specjaliści z dużym doświadczeniem, przygotowani do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Pedagodzy specjalni, psychologowie, logopedzi, rehabilitanci, terapeuci SI i inni.

Pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego nieprawidłowości do czasu podjęcia nauki w szkole. Celem oddziaływań jest korygowanie bądź likwidowanie rozpoznanych trudności rozwojowych i ograniczeń w funkcjonowaniu dziecka, tak, aby zapobiec nieprawidłowościom rozwojowym, a często także niepełnosprawności.

Oferujemy zajęcia wspomagające wszechstronny – poznawczy, fizyczny, społeczny i emocjonalny rozwój:
 • Zajęcia logopedyczne,
 • Zajęcia pedagogiczne,
 • Zajęcia terapeutyczne z psychologiem,
 • Zajęcia rehabilitacji ruchowej,
 • Inne.
A także szerokie podejście metod stosowanych w procesie edukacji, takich jak:
 • AAC – komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 • Metoda Tomatisa,
 • Terapia Integracji Sensorycznej,
 • Terapia pedagogiczna,
 • Metoda Ch. Knilów,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Neurosensoryczna terapia taktylna.

„...Jako rodzic dziecka z niepełnosprawnością wiem, że wczesne wspomaganie rozwoju jest szansą na osiągnięcie takich umiejętności, których dziecko nie osiągnęłoby bez pomocy. Dlatego mocno rekomenduję zajęcia prowadzone przesz ZSS 103 w Poznaniu. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z ogromnym zaangażowaniem i sercem dla dzieci. Również jako rodzic czuję się zaopiekowana. Dostaje dużo informacji zwrotnych jak pracować z dzieckiem aby uzyskiwać oczekiwane rezultaty. Widzę realne postępy córki oraz jej radość z kontaktu z terapeutami. Życzę wszystkim takich ludzi na drodze dzieci z potrzebami...”

Patrycja Maciejewska (mama Hani)

"...Syn uczęszcza na zajęcia logopedyczne i zajęcia integracji sensorycznej. Z mężem i nauczycielkami przedszkola, do którego uczęszcza Jaś, obserwujemy ogromne postępy. Chcielibyśmy w następnym roku szkolnym kontynuować realizację WWR w Państwa placówce..."

Agnieszka (mama Jasia)
Skip to content