Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny na I etapie edukacyjnym (klasy I-III) uczą się w oddziale szkoły przy ul. Kanclerskiej 31-33. Duży nacisk oddziaływań terapeutyczno – edukacyjnych skierowany jest na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz usamodzielniających i usprawniających dzieci. Maluchy z reguły bardzo szybko wdrażają się w codzienny rytm zajęć szkolnych. Zajęcia edukacyjne (np. lekcje literkowe) przeplatają się z zajęciami bogatymi w szereg doznań wizualnych, muzycznych czy plastycznych (np. bajki sensoryczne), spotkaniami integracyjnymi (np. cykliczne spotkania z przedszkolakami) czy wyjazdami na basen.

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny na II etapie edukacji (klasy IV-VIII) uczą się w oddziale szkoły przy ul. Kanclerskiej 31-33. Oddział cechuje otwartość na różnorodne formy pracy. Uczniowie zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności biorąc udział w licznych warsztatach tematycznych, wycieczkach terenowych, zajęciach sportowych i artystycznych. Bardzo lubią comiesięczne oddziałowe muzykowanie. Realizują program nauczania w grupach fakultetowych o różnych profilach.

Skip to content