Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Dokumenty do pobrania

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

DOWOZY

ZAPEWNIENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POZA REJONEM

* po najechaniu i kliknięciu nazwy danego dokumentu przeniesie Państwa na stronę z możliwością jego pobrania (każdego z osobna)

Skip to content