Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Dowozy

Zarządzenie NR 782/2022/P
Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 26 października 2022 r.

Uzasadnienie do projektu zarządzenia
Prezydenta Miasta Poznania

Regulamin

Dokumenty do pobrania

Wniosek o zorganizowanie dowozu w roku szkolnym

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z treścią regulaminu dotyczącego dowożenia uczniów zamieszkałych na terenie poznania do przedszkoli, szkół albo ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, umożliwiających realizację wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w celu wydania zgody na włączenie do transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Poznań.

Umowa na dowóz indywidualny.

Zaświadczenie o uczęszczaniu ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w celu podpisania umowy indywidualnej na zwrot kosztów dowozu.

Wniosek w sprawie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i uczniów z niepełnosprawnością do szkół i placówek w roku szkolnym.

 

Rozliczenie dowozów indywidualnych.

Skip to content