Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna

Wszystkie działania podejmowane przez Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny naszej szkoły ukierunkowujemy na zapewnienie szeroko rozumianego wsparcia, zarówno uczniów oraz uczestników jak też rodziców i nauczycieli.
W naszej codziennej pracy uwzględniamy zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne naszych podopiecznych. Staramy się wychodzić naprzeciw trudnościom sygnalizowanym przez ich Rodziców i Opiekunów. Ściśle współpracujemy z kadrą nauczycielską przy planowaniu i przeprowadzaniu działań pomocowych i korekcyjnych.
Wśród placówek z którymi utrzymujemy stałą i efektywną współpracę znajdują się: poradnie psychologiczno- pedagogiczne, przedszkola specjalne i integracyjne, Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Poniżej zamieszczamy dane kontaktowe do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych, z którymi pozostajemy w najbliższej współpracy:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM UL.SŁOWACKIEGO 54/56, 60-521 POZNAŃ

Tel. 61 639 76 66 e-mail: ppp1poznan@wp.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 28 CZERWCA 1956 296/298, 61-469 POZNAŃ

Tel. 61 670 40 37 e-mail: ppp-s@o2.pl

GODZINY PRACY PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGA SZKOLNEGO ZSS 103

Informujemy, że przez cały okres nauczania zdalnego, psychologowie i pedagog szkolny, poza pracą zdalną,
pełnią dyżury na terenie szkoły wg następującego harmonogramu:

poniedziałek – Justyna Traczewska godz. 9.00-12.00

wtorek – Agnieszka Molenda 9.00-12.00

środa –Izabela Marciniak 9.00-12.00

czwartek – Joanna Mitsopoulos 9.00-12.00

piątek – Ewa Abramowicz godz. 9.00 -12.00

Skład naszego zespołu psychologiczno – pedagogicznego pozostaje niezmienny:

 1. Ewa Abramowicz – psycholog poziomu A
 2. Agnieszka Molenda – psycholog poziomu B
 3. Izabela Marciniak– pedagog ( grupy A, B, C oraz zespoły RW)
 4. Joanna Mitsopoulos – psycholog ( zespoły RW)
 5. Justyna Traczewska– psycholog poziomu C

W związku z brakiem możliwości spotkania się z Państwem osobiście zapraszamy do kontaktu z członkami zespołu w następujących sprawach:

 • Rekrutacja do klas pierwszych, uzupełnienie dokumentacji, terminy badań w PPP, terminy spotkań w ZSS 103, zmiany w wyborze placówki;
 • Rekrutacja PDP j/w.
 • Rekrutacja RW j/w.
 • Rekwalifikacje j/w.
 • Obszary wychowawczo – opiekuńcze dotyczące procedur reagowania na zachowania trudne ( m.in. agresja, autoagresja); czy nauczenie mojego dziecka właściwego zachowania jest możliwe – jak skutecznie wzmacniać zachowania właściwe a jak wygaszać te niepożądane;  jak mądrze  zaplanować dzień
  z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną; organizacja „edukacji domowej” – zdalne nauczanie – jak tego dokonać?; czy ja mogę też kiedyś wypoczywać?;  jak radzić sobie z napięciem i stresem itp.;
 • Zagadnienia związane np. z procedurą ubezwłasnowolnienia, aktualną ofertą Warsztatów Terapii Zajęciowej,  Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Domów Opieki Społecznej;
 • Sprawy prowadzone przez Radę Rodziców – kontakt Ewa Abramowicz;
 • Wszystkie inne ważne dla Państwa sprawy dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną.

Jeśli macie Państwo do nas jakieś pytania, sugestie, prośby bardzo prosimy o kontakt mailowy pod poniższymi adresami:

Ewa Abramowicz    abramowicz@zss103.pl

Agnieszka Molenda  molenda@zss103.pl

Izabela Marciniak    marciniak@zss103.pl

Joanna Mitsopoulos  mitsopoulos@zss103.pl

Justyna Traczewska traczewska@zss103.pl

Odpowiemy na każdą wiadomość i udzielimy wszelkich możliwych informacji. Jeśli zamieścicie Państwo w mailu  numer telefonu z prośbą o kontakt, na pewno oddzwonimy.

Uwaga!

Rodzice uczniów, którzy od przyszłego roku szkolnego będą uczestnikami zespołów RW:

 • jeżeli chcecie Państwo uzyskać informacje o tym, jak wyglądać będą zajęcia Waszego dziecka w zespole RW przy ul. Rycerskiej, jaką formę przybierze kontynuacja edukacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny do psychologa opiekującego się zespołami RW – Joanna Mitsopoulos: mitsopoulos@zss103.pl, 512 356 894
Skip to content