im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Jesteśmy placówką w pełni nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dzieci i młodzieży, która:

  • inaczej postrzega i odbiera świat
  • potrzebuje dużego wsparcia, by go poznać i zrozumieć
  • tylko przy czujnej obecności drugiej osoby jest w stanie osiągnąć większą samodzielność
  • przy zastosowaniu wypróbowanych metod może podjąć wysiłek, by lepiej porozumieć się z otoczeniem
  • korzystając z nowoczesnego sprzętu i pod czujnym okiem specjalistów, może pokonywać ograniczenia płynące z ich ciała
  • mimo swej inności, ma pełne prawo do tego, by w najpełniejszy, możliwy dla siebie sposób, wziąć czynny udział w życiu społecznym
  • czeka na nasz entuzjazm, radość, zaangażowanie, pomysłowość, ciepło, wiedzę
    i doświadczenie.

Tym samym, nasze drzwi są otwarte dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną a także z innymi współzaburzeniami – niepełnosprawnością ruchową, wadami wzroku, wadami słuchu czy autyzmem.