im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” przy ul. Płowieckiej 15 w Poznaniu, który sprawuje odpłatną opiekę całodobową dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo, po krótkiej przerwie wznowił swoją działalność.

Dom przeznaczony jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo zamieszkałych na terenie miasta Poznania.

Kontakt z placówką pod numerem 61 665 85 80 w godzinach 8-20. 

Centrum Wsparcia  Doradztwa (CUD) przy ul. Mielżyńskiego 27/29, które oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną oraz możliwość bezpłatnej opieki nad osobą niepełnosprawną w domu w sytuacjach kryzysowych nadal pozostaje zamknięty.

pozdrawiamy serdecznie

Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny