im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Drodzy Rodzice!

W sytuacjach, kiedy zmuszeni jesteście Państwo załatwić swoje sprawy związane z różnymi sytuacjami życiowymi lub po prostu potrzebujecie odpoczynku fizycznego lub/i psychicznego, możecie skorzystać z pomocy Dziennego Domu Opieki Wytchnieniowej w Poznaniu prowadzonego przez Fundację Laba. Jest to placówka sprawująca odpłatnie funkcję opiekuńczą z elementami terapeutycznymi, która pomaga opiekunom osób niepełnosprawnych zarówno w sytuacjach nagłych, jak i wcześniej ustalonych i zaplanowanych.

Dom nie zawiesił swojej działalności w związku z pandemią. Wiemy, że kilkoro naszych podopiecznych korzysta z tej formy pomocy i że jesteście Państwo zadowoleni ze sprawowanej w placówce opieki.

Poniżej zamieszczamy godziny otwarcia domu i cennik:

Dzienny Dom Opieki Wytchnieniowej

Ul. Koźmińska 6,

61-417 Poznań

Tel. 785 318 191, 509 804 818

Informujemy też, że Dom Krótkiego Pobytu „Poranek” przy ul. Płowieckiej 15, który sprawuje odpłatną opiekę całodobową oraz wsparcie dzienne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo,

tymczasowo zawiesił swoją działalność od 01. 04 do 11.04.2021r. 

Centrum Wsparcia i Doradztwa (CUD) przy ul. Mielżyńskiego 27/29, które oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną oraz możliwość bezpłatnej opieki nad osobą niepełnosprawną w domu w sytuacjach kryzysowych, w dniach 29.03 – 09.04. 2021r. tymczasowo zawiesza swoja działalność.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące działalności wyżej wymienionych placówek będziemy przesyłać Państwu na bieżąco.

Pozdrawiamy – Zespół psychologiczno-pedagogiczny ZSS 103