im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Nasza szkoła podejmuje szeroką współpracę z poznańskimi uczelniami w zakresie organizacji praktyk studenckich. Każdego roku w naszej placówce odbywają praktyki studenci pedagogiki specjalnej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz studenci terapii zajęciowej z Uniwersytetu Medycznego, którzy mają możliwość obserwacji zajęć oraz prowadzenia ich pod okiem doświadczonych pedagogów.

W przygotowaniu jest także projekt we współpracy z Wydziałowym Centrum Wolontariatu UAM ,,VOLONTARIO” dotyczący działań wolontariackich na terenie naszej placówki.