im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

W ZSS nr 103 działają trzy świetlice szkolne w oddziałach: na ul. Rycerskiej, na ul. Ognik i w Gimnazjum na ul. Św. Floriana. Swoją działalnością obejmują wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, do gimnazjum i do klasy przysposabiającej do pracy oraz wszystkich uczestników zajęć RW, z wyjątkiem uczniów nauczania indywidualnego.


Godziny pracy

Na ul. Rycerskiej i na ul. Ognik świetlica czynna jest codziennie od godziny 6.30-17.00, a na ul. Św. Floriana od godziny 6.30-16.30. Uczniowie korzystają ze świetlicy przed zajęciami jak i po ich zakończeniu.


 Zajęcia

Nauczyciele świetlicy przez cały czas dbają o prawidłowe zachowanie się uczniów, o ich  bezpieczny i radosny pobyt.  W świetlicy  uczniowie nie  tylko  znajdują  dla  siebie  odpowiednie  miejsce  do  zabawy,  działalności  plastycznej,  muzycznej,  ruchowej,  ale  również  mogą  odpocząć.


Dożywianie

Świetlica zajmuje się również organizowaniem  dożywiania dla  uczniów  (śniadaniami  i  obiadami )  na  wszystkich  trzech  oddziałach  szkoły. Mamy własną kuchnię i codziennie gotowane są świeże obiady. Jadłospis układany jest tygodniowo i dostępny dla wszystkich. Obiady dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczniów, są rozdrabniane lub miksowane, podawane w różnych godzinach w zależności od rozpoczynających się zajęć.  Dla uczniów, których rodziny borykają się z problemami finansowymi jest możliwość skorzystania z bezpłatnego posiłku, który finansowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.


Kierownikiem świetlic w ZSS nr 103 jest  Ewa Stachowiak.