im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

RADA UCZNIOWSKA

Celem działania Rady Uczniowskiej w najszerszym znaczeniu jest przygotowanie do podejmowania ważnych, dorosłych decyzji i generalizowanie umiejętności współdziałania dla dobra wszystkich. Umożliwia ona także uczniom jeszcze bardziej czynne zaangażowanie się w życie szkoły. Chcemy, aby nasi podopieczni czuli się nie tylko jak odbiorcy, ale też mieli realny wpływ na to, co się dzieje na terenie oddziału. Dlatego dajemy im możliwość współdziałania w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z organizacją pracy Gimnazjum i Szkoły PdP.

Tworząc Radę Uczniowską, postawiliśmy sobie za cel, aby wszystkie inicjatywy, choćby najdrobniejsze wychodziły od uczniów i by to uczniowie aktywnie, w miarę swoich możliwości, uczestniczyli w działaniach. Innowacyjny pomysł, jakim bez wątpienia jest RU w oddziałach Gimnazjum i SPdP spowodował, iż wiele osób odeszło od myślenia, iż osoba z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jest tylko odbiorcą działań pedagoga. Dając naszym podopiecznym możliwość wyboru kwestii ważnych dla nich, pokazujemy im, że są naszymi równorzędnymi partnerami.


Rada Uczniowska kolejny rok rozpoczęła swoje działanie. W tym roku szkolnym w następującym składzie:

Przewodniczący Rady: Mariusz Dyczak z gr. D5,

Zastępcy przewodniczącego- Anna Lektarska z gr. D5, Łukasz Ratajczak z gr. C3,

Sekretarz: Aleksandra Błaszyk z gr. D5,

Zastępca sekretarza: Krzysztof Liszka z gr. D3.

 

Pozostali przedstawiciele Rady Uczniowskiej to:

Jakub Modrzyński (D1)

Marcin Sobański (D1)

Paulina Kapitańska (D2)

Krystian Nowacki (D3)

Piotr Dokowicz (D4)

Tobiasz Iżyk (D4)

Dominik Matuszak (C1)

Ania Kaźmierczak (C2)

Wojciech Zieliński (C4)

Adrian Witkowski (C5)

Aleksander Stoica- Michail (C6)

Opiekunami Rady Uczniowskiej są nauczyciele: Sandra Kubiak- Sowińska, Patrycja Kleczkowska oraz Tomasz Kamieniarczyk.

Do tej pory nasze działania obejmowały organizację wielu imprez i uroczystości, m.in. Dnia Chłopaka, Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowaliśmy też Andrzejki, zabawę walentynkową, Dzień Kobiet. W grudniu 2016r. wzięliśmy udział w wyjeździe do Berlina w ramach wymiany polsko- niemieckiej. Wiosną 2017r. pełniliśmy rolę gospodarza w murach naszego oddziału, przyjmując gości z zaprzyjaźnionej niemieckiej szkoły.


DZIEŃ CHŁOPAKA

30 września wszyscy panowie obchodzą swoje święto. O tym wydarzeniu nie zapomniała również Rada Uczniowska, która zorganizowała 25 września na oddziale Florian Dzień Chłopaka przygotowując pierwszą w tym roku zabawę taneczną.

Dla każdego chłopaka przedstawicielki Rady Uczniowskiej- Maja, Ola, Paulina oraz Ania wraz z p. Anią przygotowały drobne słodkie upominki, a dla panów z naszego oddziału: p. Tomka, p. Piotra, p. Jacka, p. Pawła, p. Mariusza, p. Adama oraz p. Kazia- zapakowały słodkie niespodzianki, które osobiście wręczyły podczas wspólnej zabawy.

Do tańca porwali wszystkich DJ Mariusz wraz z DJ p. Tomkiem.

Spotkanie było też dobrą okazją, by zaprezentować przedstawicieli każdej z grup klasowych wybranych do Rady Uczniowskiej, przedstawić przewodniczącego oraz sekretarza i ich zastępców.

Kolejne inicjatywy Rady już niebawem!


WYJAZD DO BERLINA 4-5 GRUDNIA 2017r.

W dniach 4-5 grudnia 2017r. przedstawiciele rady uczniowskiej wraz z nauczycielami gościli w zaprzyjaźnionej szkole specjalnej Helene-Haeusler-Schule w Berlinie. Uczniowie i nauczyciele z berlińskiej placówki przyjęli nas bardzo serdecznie. Razem zwiedzaliśmy miasto, na specjalnym spotkaniu omawialiśmy i porównywaliśmy działania samorządów uczniowskich w obu szkołach, braliśmy udział w meczu piłki nożnej i popływaliśmy w szkolnym basenie. Na koniec zaprosiliśmy kolegów i koleżanki z Niemiec do naszej szkoły.

Niecierpliwie czekamy na następne spotkanie!