im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Celem działania Rady Uczniowskiej w najszerszym znaczeniu jest przygotowanie do podejmowania ważnych, dorosłych decyzji i generalizowanie umiejętności współdziałania dla dobra wszystkich. Umożliwia ona także uczniom jeszcze bardziej czynne zaangażowanie się w życie szkoły. Chcemy, aby nasi podopieczni czuli się nie tylko jak odbiorcy, ale też mieli realny wpływ na to, co się dzieje na terenie oddziału. Dlatego dajemy im możliwość współdziałania w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z organizacją pracy drugiego etapu Szkoły Podstawowej i Szkoły PdP.

Tworząc Radę Uczniowską, postawiliśmy sobie za cel, aby wszystkie inicjatywy, choćby najdrobniejsze wychodziły od uczniów i by to uczniowie aktywnie, w miarę swoich możliwości, uczestniczyli w działaniach. Innowacyjny pomysł, jakim bez wątpienia jest RU w oddziałach drugiego etapu Szkoły Podstawowej i SPdP spowodował, iż wiele osób odeszło od myślenia, iż osoba z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jest tylko odbiorcą działań pedagoga. Dając naszym podopiecznym możliwość wyboru kwestii ważnych dla nich, pokazujemy im, że są naszymi równorzędnymi partnerami.

Rada Uczniowska 2019/2020

W tym roku szkolnym Rada Uczniowska poszerzyła swoje grono. Swoje klasy reprezentują już uczniowie klas piątych. Do tej pory była to młodzież klas Przysposabiających do Pracy i byłych klas Gimnazjum.

Przewodniczący RU: Mikołaj Kaczyński

Z-ca RU: Wojciech Zieliński

Sekretarz:

I Szymon Piasecki

II Krystian Poprawa

Przedstawiciele klas:

 • Dominik Matuszak
 • Persida Stoica – Michaił
 • Aleksander Stoica – Michaił
 • Igor Szymikowski
 • Weronika Piątek
 • Michał Karasiak
 • Kinga Gurtowska
 • Michał Fabisz
 • Wojciech Zieliński
 • Mikołaj Kaczyński
 • Szymon Piasecki
 • Krystian Poprawa
 • Hubert Poręba
 • Mateusz Stefański
 • Krystyna Sznajder
 • Kacper Karpiak
 • Martin Jeleniewski

Spotkania RU odbywają się raz w miesiącu. Uczniowie mówią o swoich potrzebach, organizują imprezy, dyskoteki szkolne, uczestniczą w spotkaniach z zaprzyjaźnioną szkołą w Berlinie.


DZIEŃ CHŁOPAKA

30 września wszyscy panowie obchodzą swoje święto. O tym wydarzeniu nie zapomniała również Rada Uczniowska, która zorganizowała 25 września na oddziale Florian Dzień Chłopaka przygotowując pierwszą w tym roku zabawę taneczną.

Dla każdego chłopaka przedstawicielki Rady Uczniowskiej- Maja, Ola, Paulina oraz Ania wraz z p. Anią przygotowały drobne słodkie upominki, a dla panów z naszego oddziału: p. Tomka, p. Piotra, p. Jacka, p. Pawła, p. Mariusza, p. Adama oraz p. Kazia- zapakowały słodkie niespodzianki, które osobiście wręczyły podczas wspólnej zabawy.

Do tańca porwali wszystkich DJ Mariusz wraz z DJ p. Tomkiem.

Spotkanie było też dobrą okazją, by zaprezentować przedstawicieli każdej z grup klasowych wybranych do Rady Uczniowskiej, przedstawić przewodniczącego oraz sekretarza i ich zastępców.

Kolejne inicjatywy Rady już niebawem!


WYJAZD DO BERLINA 4-5 GRUDNIA 2017r.

W dniach 4-5 grudnia 2017r. przedstawiciele rady uczniowskiej wraz z nauczycielami gościli w zaprzyjaźnionej szkole specjalnej Helene-Haeusler-Schule w Berlinie. Uczniowie i nauczyciele z berlińskiej placówki przyjęli nas bardzo serdecznie. Razem zwiedzaliśmy miasto, na specjalnym spotkaniu omawialiśmy i porównywaliśmy działania samorządów uczniowskich w obu szkołach, braliśmy udział w meczu piłki nożnej i popływaliśmy w szkolnym basenie. Na koniec zaprosiliśmy kolegów i koleżanki z Niemiec do naszej szkoły.

Niecierpliwie czekamy na następne spotkanie!