im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców informuje o spotkaniu Przedstawicieli poszczególnych klas Rady Rodziców, które odbędzie się dnia 7 grudnia  ( CZWARTEK) o g. 17.30 w szkole przy ul. Rycerskiej 43 w Poznaniu. Obecność obowiązkowa!

Serdecznie pozdrawiam,

Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Karasiak


Przypominamy o składce na Radę Rodziców. W roku szkolnym 2016/2017 to 25-50 zł

Wpłaty można dokonywać na konto RR, w tytule podając imię i nazwisko dziecka.

Nr konta: 97 1240 3220 1111 0000 3529 4102

Jeśli ktoś z Państwa chciałby wpłacać składki w innej formie proszę o kontakt z RR,

tel.: 509 493 847.

Rada Rodziców działająca przy ZSS nr 103 jest organem działającym na rzecz dobra uczniów Szkoły we współpracy z Dyrekcją i gronem pedagogicznym.

Szczegółowe informacje na temat działalności Rady można uzyskać na stronie:

http://www.rodzice103.blogspot.com

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem ZSS 103, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Szkoły.