im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

NOWY skład Prezydium Rady Rodziców 2019_2020

NOWY REGULAMIN Rady Rodziców 2018_2019

 

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców zawiadamia przedstawicieli Rad Oddziałowych (klas) – jako przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów – o zwołanym na dzień 10 Października 2019 roku (Czwartek) Zebraniu Rady Rodziców w celu realizacji bieżących zadań. Zebranie odbędzie się w Zespole Szkół Specjalnych nr 103, w budynku przy ul. Kanclerskiej 31 w Poznaniu, w świetlicy o godzinie 17:00.”

Przewodnicząca Rady Rodziców
Karolina Adamska


Szanowni Państwo!

Rada Rodziców informuje o spotkaniu Przedstawicieli poszczególnych klas Rady Rodziców, które odbędzie się dnia 09.04.2019r. o g. 17.00 w szkole przy ul. Kanclerska 31 w Poznaniu.
Szczególnie zapraszamy Przewodniczących Klas, ale również wszystkich chętnych Rodziców.
Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie pozdrawiam,

Przewodnicząca Rady Rodziców – Karolina Adamska

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców informuje o spotkaniu Przedstawicieli poszczególnych klas Rady Rodziców, które odbędzie się dnia 16 października 2018 r. o g. 17.00 w szkole przy ul. Rycerskiej 43 w Poznaniu. Szczególnie zapraszamy Przewodniczących Klas, ale również wszystkich chętnych Rodziców.
Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie pozdrawiam,

Przewodnicząca Rady Rodziców – Karolina Adamska


Przypominamy o składce na Radę Rodziców. W roku szkolnym 2018/2019 to 50 zł

Wpłaty można dokonywać na konto RR, w tytule podając imię i nazwisko dziecka.

nr konta 42 1020 4027 0112 1268 9941 Anna Gralińska

Jeśli ktoś z Państwa chciałby wpłacać składki w innej formie proszę o kontakt z RR,

tel .

Rada Rodziców działająca przy ZSS nr 103 jest organem działającym na rzecz dobra uczniów Szkoły we współpracy z Dyrekcją i gronem pedagogicznym.

Szczegółowe informacje na temat działalności Rady można uzyskać na stronie:

http://www.rodzice103.blogspot.com

Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z Dyrektorem ZSS 103, Radą Pedagogiczną, organem prowadzącym i nadzorującym Szkołę oraz innymi organizacjami i instytucjami, w realizacji ustawowych zadań Szkoły.