im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”

to słowa przysięgi olimpijskiej wypowiadane przez zawodników Olimpiad Specjalnych podczas ceremonii otwarcia każdych zawodów sportowych.


Olimpiady Specjalne są organizacją, której celem  jest:

– wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym.

– zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.

zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych dostosowanych, jeśli to niezbędne, do ich potrzeb i możliwości.


Klub Olimpiad Specjalnych „103”działa w naszej szkole od wielu lat. Dzięki systematycznie prowadzonym zajęciom  uczniowie  mają możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych organizowanych w ramach Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne. Zawodnicy  wielokrotnie startowali w lekkiej atletyce oraz kolarstwie (także na rowerach trójkołowych) podczas Wielkopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, pływali lub pokonywali dystans na Wielkopolskim Mityngu Olimpiad Specjalnych w Pływaniu. Grali, w bowling lub bocce,  startowali w zawodach w tenisie stołowym  Byli reprezentantami  Oddziału Regionalnego Wielkopolskie – Poznań podczas  Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w konkurencjach narciarstwa biegowego oraz narciarstwa zjazdowego. Wielokrotnie uczestniczyli w letnich i zimowych obozach sportowych organizowanych przez Oddział Regionalny Wielkopolskie- Poznań.

Od wielu lat  ZSS  103 jest współorganizatorem zawodów sportowych dla zawodników, którzy nie mogą brać udziału w oficjalnych dyscyplinach Olimpiad Specjalnych.


Program „Młodzi sportowcy”