im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Niezbędnymi dokumentami, na podstawie których przyjmujemy dzieci do szkoły są:

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na adekwatny etap edukacyjny w przypadku niepełnosprawności umiarkowanej i znacznej.
  2. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w przypadku niepełnosprawności głębokiej.

Oprócz w/w dokumentów rodzice dziecka, którzy  nie mieszkają w Poznaniu są zobowiązani do dostarczenia do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/ 20 pok. 215 dokumentu kierującego dziecko z gminy, w której mieszka.