Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Przy ulicy Rycerskiej organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną  w wieku od 3 do 25 lat. Odbywają się one w kilkunastu zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców – pedagogów specjalnych oraz przez rehabilitantów. Charakter tych zajęć to przede wszystkim stymulacja polisensoryczna, której celem jest umożliwienie uczestnikom poznania siebie i  otaczającego świata. Uczestnicy rozwijają motorykę i zmysły, uczą się komunikować swoje potrzeby, co sprawia, że otaczający świat staje się bezpieczny, a funkcjonowanie w nim daje radość.


Aby umieścić dziecko w naszej placówce konieczne jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wystawianego przez właściwą Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (dzieciom z terenu miasta Poznania orzeczenia takie wystawia głównie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi mieszcząca się na ul. 28 czerwca 1956 r. 296/298 w Poznaniu).

Skip to content