Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Konferencja „Stomatologia bez barier”

Zapisy na Konferencję "Stomatologia Bez Barier"

Wszelkie pytania związane z konferencją prosimy kierować pod specjalnie dedykowany mail: konferencja@zss103.pl  lub telefonicznie pod numerem 61 867 97 27 wew. 300.

STOMATOLOGIA BEZ BARIER SM1
                                                                                        Ramowy program konferencji

Stomatologia bez barier. Adaptacja i kwalifikacja pacjentów z niepełnosprawnością.

7.06.2022 r.

10:00 – 11:00 Rejestracja Uczestników

11:00 – 11:15 Uroczyste otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak – Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth – Kierownik Zakładu Stomatologii Grup Ryzyka i Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; mgr Lidia Wojsznis – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 oraz Fundator Fundacji „Razem na 103” w Poznaniu

 

11:15 – 11:25 Część artystyczna – występ Uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

 

Sesja 1 „Tu jesteśmy” – istota aktualnej sytuacji

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth, prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka, mgr Lidia Wojsznis

 

11:25 – 11:35 Funkcjonowanie uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

 mgr Lidia Wojsznis (Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu)

11:35 – 11:55 Problemy stomatologiczne pacjentów z niepełnosprawnością

 prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth (Zakład Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej UMP w Poznaniu)

 11:55 – 12:10 Leczenie stomatologiczne oraz bariery w dostępie do opieki

 prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka (Zakład Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej UMP w Poznaniu)

 12:10 – 12:20 Doświadczenia rodzica z leczenia stomatologicznego dziecka z niepełnosprawnością

mgr Hanna Rzepka (Rodzic dziecka z niepełnosprawnością, pedagog specjalny)

 12:20 – 12:30 Dyskusja

 12:30 – 12:45 Przerwa kawowa

 

Sesja 2 Recepta na przyszłość

 Moderatorzy: prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć; mgr Magdalena Rzepa

 

12:45 – 12:55 Osoba z niepełnosprawnością – poszukiwanie drogi dialogu.

 mgr Magdalena Rzepa (psycholog Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 w Poznaniu)

 12:55 – 13:10 (Nie)obecność relacji w edukacji ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć ( kierownik Laboratorium Studiów o Niepełnosprawności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 13:10 – 13:40 Przedstawienie innowacji społecznej „Stomatologia bez barier: adaptacja i kwalifikacja pacjentów z niepełnosprawnością”

prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth (Zakład Stomatologii Grup Ryzyka Katedry Stomatologii Dziecięcej UMP w Poznaniu); mgr Lidia Wojsznis (Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu)

 13:40 – 13:50 Dyskusja

13:50 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth – przewodnicząca

prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz-Lewicka

mgr Lidia Wojsznis

prof. UAM dr hab. Danuta Kopeć

mgr Magdalena Rzepa

 

Komitet Organizacyjny

mgr Lidia Wojsznis – przewodnicząca

prof. dr hab. n. med. Karolina Gerreth – wiceprzewodnicząca

lek. dent. Dominika Forszt

mgr Łukasz Klimek

mgr Izabela Marciniak

mgr Beata Sarna

mgr Małgorzata Strabel

mgr Karolina Szuflak

Karolina Ciechlecka

Zuzanna Kaliszewska

Gabriela Kapelińska

Aleksandra Kazanowska

Jowita Kwiatkowska

Aleksandra Maciejewska

Alicja Niewiadomska

Mikołaj Rudzki

Sonia Stachowiak

Zapisy na Konferencję "Stomatologia Bez Barier"

Wszelkie pytania związane z konferencją prosimy kierować pod specjalnie dedykowany mail: konferencja@zss103.pl  lub telefonicznie pod numerem 61 867 97 27 wew. 300.

Skip to content