Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Fundacja na 103

Nazwa pełna: FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN „RAZEM NA 103”

Forma prawna: Fundacja

KRS: 0000783818

NIP: 7792505445

REGON: 383198212

Data Rejestracji: 25.04.2019

Adres siedziby: ulica Kanclerska 31-33, 60-101 Poznań

Organ sprawujący nadzór: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Numer rachunku bankowego: 43 1940 1076 3206 1222 0000 0000

Celem Fundacji Razem na 103 jest szeroko rozumiana pomoc osobom z wieloraką niepełnosprawnością jak również członkom ich rodzin, w szczególności w zakresie poprawy jakości życia, zwiększania samodzielności życiowej podopiecznych,  likwidacji barier społecznych między osobami niepełnosprawnymi a resztą społeczeństwa.

Fundacja powstała z inicjatywy dyrektor ZSS nr103 w Poznaniu Lidii Wojsznis, która od wielu lat zawodowo związana jest ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Również pozostali członkowie fundacji na co dzień pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi niepełnosprawnymi stąd w naturalny sposób bliskie są im ich potrzeby a problemy, doskonale znane i rozumiane.

1. Organy fundacji:

a) Zarząd fundacji:

  • Lidia Wojsznis

 

b) Rada fundacji:

  • Izabela Marciniak
  • Małgorzata Strabel
  • Beata Sarna

 

2. Dokumenty fundacji:

Statut fundacji

Wpis KRS

Akt fundacyjny

Oświadczenie o wyborze siedziby

Oświadczenie o wyborze składu rady

Oświadczenie o wyborze składu zarządu

Oświadczenie o wyborze ministra

3. Sprawozdania:

  • Roczne sprawozdania finansowe
  • Sprawozdania z działalności podmiotu
Skip to content