Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Spotkanie z pracownikiem MOPR

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców na spotkanie z pracownikiem MOPR,
które odbędzie 29 listopada 2023r., środa, g. 10.00-12.00 w szkole przy ul. Kanclerskiej.
Spotkanie odbędzie się w świetlicy szkolnej.
Co będzie przedmiotem spotkania:

 • jakie są dostępne programy  dla osób z niepełnosprawnościami finansowane przez PFRON
 • o jakie dofinansowania mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami w MOPR ( w tym
  dotyczące zakupu sprzętu do wspierania komunikacji )
  *zadania ustawowe 
  *program Aktywny Samorząd 
 • ogólne zasady składania wniosków / przykłady, największe problemy/
 • terminy składania wniosków 
 • finansowanie naszej sekcji ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 
 • działanie platformy elektronicznej do aplikowania o dofinansowanie „SOW” 
   
  Spotkanie poprowadzi Pani Agnieszka Wolarczak – Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób
  Niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół AAC wraz z zespołem psychologiczno – pedagogicznym

Skip to content