Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu

Forum projakościowe

Ferie w szkole rozpoczęliśmy w naszej szkole Forum projakościowym, którego tematem była organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Organizatorem Forum było Poznańskie Kuratorium Oświaty. Prelekcje przedstawili Dyrektorzy ośrodków czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w których realizowane jest wczesne wspomaganie dziecka dzieląc się doświadczeniami począwszy od tego, jak prawidłowo czytać opinie o potrze-bie wczesnego wspomagania, poprzez planowanie pracy, współpracę z rodzicami, do oceniania efektywności działań w ramach WWRDz, co refero-wała Pani Dyrektor Lidia Wojsznis. W spotkaniu udział wzięli specjaliści z zespołów WWRDz  z całego województwa, mając przestrzeń zarówno do wysłuchania prezentacji, jak i zadawania pytań prelegentom czy przedstawicielom KO. Dla naszych specjalistów była to okazja do zaprezentowania przede wszystkim warsztatu pracy własnoręcznie wykonanego, który wzbudził zachwyt uczestników i stał się inspiracją do wykonania swoich pomo-cy. Na tablicy multimedialnej przedstawiliśmy całą ścieżkę dokumentowania WWRDz od diagnozowania i terapii do oceniania postępów, co również wzbudziło ogromne zaciekawienie gości.

Wymiana doświadczeń, wyjaśnianie wątpliwości i możliwość pozyskania informacji,  była bezcenną wartością spotkania, stąd zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy wyrazili chęć na kontynuowanie takiej formuły.

Goście byli zauroczeni naszą szkołą, rozwiązaniami, wyposażeniem, przyjaznością dla dzieci, funkcjonalnością i estetyką. Cieszmy się, że to NASZA SZKOŁA!

Skip to content