im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, jako interdyscyplinarny zespół terapeutów obejmuje specjalistyczną opieką zarówno dziecko, jak i jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących objawów w rozwoju dziecka.

Oferta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przeznaczona jest dla dzieci, u których wykryto niepełnosprawność, od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego.

Najważniejsze jest dla nas dziecko i jego harmonijny rozwój w najbliższym otoczeniu, dlatego koncentrujemy się na interdyscyplinarnym rozpoznaniu potrzeb i możliwości małego człowieka.Jako zespół pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i rehabilitantów  przeprowadzamy diagnozę umiejętności funkcjonalnych dziecka w wielu obszarach – komunikacji, rozwoju ruchowym, poznawczym, społecznym. Rozpoznając potrzeby dziecka opieramy się na przeprowadzonej diagnozie, ale także na dotychczasowej dokumentacji, bardzo ważne są dla nas także informacje uzyskane od rodziców i opiekunów.

W naszej pracy, priorytetem jest wspomaganie i korygowanie deficytów, nieprawidłowości rozwojowych, ale także wspieranie i rozwijanie zasobów każdego dziecka.

Mamy też świadomość, że podstawą efektywnych oddziaływań jest współpraca terapeuty z rodzicem, dlatego od początku budujemy relację w której rodzic jest ekspertem i najlepiej zna swoje dziecko. Wiemy też jak ważne jest wsparcie rodzica – wyjaśnienie istoty nieprawidłowości rozwojowej dziecka, pokazanie metod pracy, nauczenie spostrzegania mocnych stron własnego dziecka, a często także zwykła, ludzka rozmowa.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka