im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Aktualności

W dniu dzisiejszym Szkołę Przysposabiającą do Pracy kończą Kinga, Marcin i Piotr.
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – Bartek i Łukasz. 
Zapraszamy na chwilę wspomnień…
Ruszajcie szczęśliwie w dorosłość i wracajcie do nas w każdej wolnej chwili.
Do zobaczenia w Klubie Absolwenta!
 
 
 
 
 

„ Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność, coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie…”

                                                                                                   Melchior Wańkowicz

Kochane mamy ! 

Z okazji Waszego Święta życzymy Wam –

Miłości  – od bliskich –  tych małych i dużych, bo to ona dodaje skrzydeł i sprawia, że wszystko się chce

Przyjaźni – trwałej i wspierającej, bo dzięki niej trudne chwile mijają szybko i bezpowrotnie

Życzliwości – od każdego i jak najczęściej, bo ona sprawia, że chcemy dawać z siebie jeszcze więcej

Wdzięczności – za piękne chwile i oby wypełniły jak największą część Waszego życia

Podróży –  wszędzie tam, gdzie świat oczaruje Was bez różowych okularów

Ciszy – zawsze, ilekroć jej zapragniecie

Odwagi – do zmian, jeśli uznacie, że mogą uczynić Wasze życie lepszym

Odporności – na wirusy, bakterie i problemy, jeśli będą próbowały zakłócić Waszą równowagę

Słońca – w duszy, w sercu i za oknem, bo ono napełnia nadzieją i dodaje sił

Bo ….Jesteście tego warte!   Jedyne i niepowtarzalne MAMY!

Z ogromną życzliwością i szacunkiem dla Mam – Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny 103

Szanowni Państwo

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Organu Prowadzącego do dnia 7 czerwca 2020 r. naukę kontynuować będziemy w formie zdalnej.

Dziękuję Wszystkim za podejmowane działania, mające na celu wsparcie naszych uczniów i uczestników oraz ich Rodzin w tym wyjątkowym czasie.

Bądźmy cierpliwi, damy radę, dbajmy o zdrowie nasze i bliskich, miejmy nadzieję na spotkanie już wkrótce.

 

Z pozdrowieniami

Lidia Wojsznis

Szanowni Państwo

Po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu edukacji w formie zdalnej bez określenia terminu powrotu dzieci do szkoły. Wynika ona z wielu wątpliwości dotyczących zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Państwa dzieciom i pracownikom szkoły. Specyfika funkcjonowania naszych uczniów i ich indywidualne potrzeby wymagają podjęcia szczególnych środków bezpieczeństwa fizycznego oraz psychicznego. Chcemy, aby nasi uczniowie byli w momencie otwarcia szkoły zaopiekowani tak, jak tego potrzebują.

W momencie uzyskania wytycznych od Organu Prowadzącego natychmiast je Państwu przekażemy.

Jestem wdzięczna za wszelkie działania, jakie Państwo podejmujecie wspierając nas nauczycieli w pracy zdalnej. Jesteśmy zbudowani  postawą Rodziców, dlatego proszę Państwa o zrozumienie decyzji i dalsze wspieranie procesu edukacji zdalnej.

Życzę Wszystkim zdrowia, cierpliwości i sił w tym trudnym dla nas  czasie.

Miejmy nadzieję na lepsze dni, które z pewnością nadejdą.

Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich Rodziców

i naszych Uczniów i Uczestników

Lidia Wojsznis

Poznań,19.05.2020 r.

Poznań, 15 maja 2020 roku

 

Szanowni Państwo,


w trosce o bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli – mając na względzie brak jednoznacznych wytycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa i równoczesną konieczność ograniczenia liczby osób przebywających na terenie placówki – zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą kontynuowane, w dotychczasowo wypracowanej, formie zdalnej.


Łączę wyrazy szacunku

Lidia Wojsznis

Szanowni Państwo,

jak wiemy, zgodnie z informacją MEN, od 25 maja br. Mogą  być przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany jest obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty. Od poniedziałku, 18 maja br. przywrócona zostanie możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Powyższa decyzja pozostawia jednak wiele pytań, szczególnie w zakresie procedur bezpieczeństwa, możliwości zachowania reżimu sanitarnego i finansowania środków ochrony osobistej. Obecnie, pozostaję w ścisłym kontakcie z naszym organem prowadzącym – Wydziałem Oświaty, a także z pozostałymi dyrektorami szkół, w celu wypracowania szczegółowych rozwiązań.

Otrzymuję, tak jak Państwo, wiele wiadomości i telefonów od rodziców naszych uczniów oraz rodziców dzieci objętych WWRD. Jedyna informacja jaką jesteśmy w stanie przekazać to wiadomość o tym, że oczekujemy na szczegółowe wytyczne i decyzje organu prowadzącego, w celu wypracowania naszych, wewnątrzszkolnych procedur.

Wszelkie informacje będę przekazywała Państwu niezwłocznie.

Lidia Wojsznis

Drodzy Rodzice

Jeśli potrzebujecie zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie Państwa dziecka do Szkoły, to prosimy o zgłoszenie tego faktu w Sekretariacie Szkoły  w godzinach:

9.00-12.00  pod numerem 61 867 97 27 

lub u referenta ds. uczniowskich P. Anny Zaćmińskiej pod adresem mailowym:

zacminska@zss103.pl

Zaświadczenie zostanie przygotowane i będzie je można odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu w szkole przy ulicy Kanclerskiej (wejście od Kanclerskiej).

Pozdrawiamy

Zespół psychologiczno-pedagogiczny