im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Aktualności

„ Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność, coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie…”

                                                                                                   Melchior Wańkowicz

Kochane mamy ! 

Z okazji Waszego Święta życzymy Wam –

Miłości  – od bliskich –  tych małych i dużych, bo to ona dodaje skrzydeł i sprawia, że wszystko się chce

Przyjaźni – trwałej i wspierającej, bo dzięki niej trudne chwile mijają szybko i bezpowrotnie

Życzliwości – od każdego i jak najczęściej, bo ona sprawia, że chcemy dawać z siebie jeszcze więcej

Wdzięczności – za piękne chwile i oby wypełniły jak największą część Waszego życia

Podróży –  wszędzie tam, gdzie świat oczaruje Was bez różowych okularów

Ciszy – zawsze, ilekroć jej zapragniecie

Odwagi – do zmian, jeśli uznacie, że mogą uczynić Wasze życie lepszym

Odporności – na wirusy, bakterie i problemy, jeśli będą próbowały zakłócić Waszą równowagę

Słońca – w duszy, w sercu i za oknem, bo ono napełnia nadzieją i dodaje sił

Bo ….Jesteście tego warte!   Jedyne i niepowtarzalne MAMY!

Z ogromną życzliwością i szacunkiem dla Mam – Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny 103

Szanowni Państwo

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Organu Prowadzącego do dnia 7 czerwca 2020 r. naukę kontynuować będziemy w formie zdalnej.

Dziękuję Wszystkim za podejmowane działania, mające na celu wsparcie naszych uczniów i uczestników oraz ich Rodzin w tym wyjątkowym czasie.

Bądźmy cierpliwi, damy radę, dbajmy o zdrowie nasze i bliskich, miejmy nadzieję na spotkanie już wkrótce.

 

Z pozdrowieniami

Lidia Wojsznis

Szanowni Państwo

Po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym podjęliśmy decyzję o kontynuowaniu edukacji w formie zdalnej bez określenia terminu powrotu dzieci do szkoły. Wynika ona z wielu wątpliwości dotyczących zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Państwa dzieciom i pracownikom szkoły. Specyfika funkcjonowania naszych uczniów i ich indywidualne potrzeby wymagają podjęcia szczególnych środków bezpieczeństwa fizycznego oraz psychicznego. Chcemy, aby nasi uczniowie byli w momencie otwarcia szkoły zaopiekowani tak, jak tego potrzebują.

W momencie uzyskania wytycznych od Organu Prowadzącego natychmiast je Państwu przekażemy.

Jestem wdzięczna za wszelkie działania, jakie Państwo podejmujecie wspierając nas nauczycieli w pracy zdalnej. Jesteśmy zbudowani  postawą Rodziców, dlatego proszę Państwa o zrozumienie decyzji i dalsze wspieranie procesu edukacji zdalnej.

Życzę Wszystkim zdrowia, cierpliwości i sił w tym trudnym dla nas  czasie.

Miejmy nadzieję na lepsze dni, które z pewnością nadejdą.

Z serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich Rodziców

i naszych Uczniów i Uczestników

Lidia Wojsznis

Poznań,19.05.2020 r.

Poznań, 15 maja 2020 roku

 

Szanowni Państwo,


w trosce o bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli – mając na względzie brak jednoznacznych wytycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa i równoczesną konieczność ograniczenia liczby osób przebywających na terenie placówki – zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą kontynuowane, w dotychczasowo wypracowanej, formie zdalnej.


Łączę wyrazy szacunku

Lidia Wojsznis

Szanowni Państwo,

jak wiemy, zgodnie z informacją MEN, od 25 maja br. Mogą  być przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany jest obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z przywróceniem możliwości prowadzenia rehabilitacji ruchowej czy fizjoterapii będzie można prowadzić zajęcia specjalistyczne w jednostkach systemu oświaty. Od poniedziałku, 18 maja br. przywrócona zostanie możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Powyższa decyzja pozostawia jednak wiele pytań, szczególnie w zakresie procedur bezpieczeństwa, możliwości zachowania reżimu sanitarnego i finansowania środków ochrony osobistej. Obecnie, pozostaję w ścisłym kontakcie z naszym organem prowadzącym – Wydziałem Oświaty, a także z pozostałymi dyrektorami szkół, w celu wypracowania szczegółowych rozwiązań.

Otrzymuję, tak jak Państwo, wiele wiadomości i telefonów od rodziców naszych uczniów oraz rodziców dzieci objętych WWRD. Jedyna informacja jaką jesteśmy w stanie przekazać to wiadomość o tym, że oczekujemy na szczegółowe wytyczne i decyzje organu prowadzącego, w celu wypracowania naszych, wewnątrzszkolnych procedur.

Wszelkie informacje będę przekazywała Państwu niezwłocznie.

Lidia Wojsznis

Drodzy Rodzice

Jeśli potrzebujecie zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie Państwa dziecka do Szkoły, to prosimy o zgłoszenie tego faktu w Sekretariacie Szkoły  w godzinach:

9.00-12.00  pod numerem 61 867 97 27 

lub u referenta ds. uczniowskich P. Anny Zaćmińskiej pod adresem mailowym:

zacminska@zss103.pl

Zaświadczenie zostanie przygotowane i będzie je można odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu w szkole przy ulicy Kanclerskiej (wejście od Kanclerskiej).

Pozdrawiamy

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Nasza wolontariuszka, Pani Klaudia Lemiszewska (Klaudia Lemiszewska Fotografia) systematycznie wykonywała zdjęcia naszym uczniom, a my gromadziliśmy je z myślą o przygotowaniu wystawy w naszej szkole. Niestety ze względu na zaistniałą sytuację nie wszystkich uczniów udało się uwiecznić na zdjęciach oraz nie zdążyliśmy dotrzeć z aparatem do naszych uczestników. Jednak zdecydowaliśmy się pokazać Wam to, co już mamy, lecz w wirtualnej formie pt. ,,Uczeń oczami wolontariusza”. Projekt dokończymy po powrocie do szkoły.
Z radością zapraszamy do oglądania wystawy:) Proponujemy powiększyć sobie zdjęcia, by wyświetlane były na całym ekranie.

link do wystawy

Jak Państwo wiecie, w naszej szkolnej świetlicy realizujemy projekt Pichcić z mamą. Na zajęciach gościliśmy już wiele Mam naszych uczniów. Teraz nie możemy zaprosić ich do szkoły, ale chcemy, aby pomimo to projekt ten był kontynuowany. W marcu mieliśmy zaprosić Mamę Oli z kl. A4, która zaproponowała przepis na deser z granolą i owocami do przygotowania ze swoją córką w domu.

Która z Mam, chce podjąć wyzwanie i przygotować razem ze swoim dzieckiem deser według przepisu Mamy Oli? A może w tym kulinarnym wyzwaniu chce wziąć udział Tata? Jeśli tak, to prosimy o przesłanie jednego zdjęcia wybranego etapu przygotowania deseru i jednego zdjęcia wykonanego deseru (razem dwa zdjęcia) na adresy mailowe:
kaczmarek@zss103.pl lub lukaszewska@zss103.pl do 4 maja 2020 r.

Przysyłajcie Państwo zdjęcia.

Jednocześnie prosimy o wyrażenie zgody na publikację Waszego wizerunku, siostry lub brata naszego ucznia/uczestnika.
„Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku (imię i nazwisko),
mojej córki/syna (imię i nazwisko) podczas przygotowywania deseru z granolą i owocami w ramach projektu szkolnej świetlicy Pichcić z mamą na stronie internetowej szkoły oraz na profilu facebookowym szkoły.”

Mamo, Tato, jeśli lubisz pichcić może chcesz wziąć udział w projekcie i zaproponować swój przepis w maju lub czerwcu? Napisz nam o tym w wiadomości pod wskazanym adresem mailowym. Tymczasem zachęcamy do przygotowania deseru z granolą i owocami według przepisu Mamy Oli. Życzymy smacznego!

Czekamy na zdjęcia od Państwa i zgodę na publikację Waszego wizerunku w treści maila.


Nauczyciele odpowiedzialni za projekt Pichcić z mamą
Alicja Kaczmarek, Marta Łukaszewska

Drodzy Rodzice,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi mieszcząca się w Poznaniu
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298 zmienia numer telefonu.

Nowy numer telefonu do Poradni to: 61 670 40 37.

Stary numer do Poradni jest również jeszcze aktualny.

Zespół psychologiczno -pedagogiczny

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń pomocy społecznej nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:

  1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz:
  2. dokumentów lub oświadczeń t. j. decyzji przyznających świadczenie pobierane z innej instytucji, zaświadczenie o wynagrodzeniu, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenia o stanie majątkowym, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, lub:
  3. informacji udostępnionych przez inne podmioty t. j. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Poznańskie Centrum Świadczeń.

Zespół psychologiczno-pedagogiczny