im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Biblioteka czynna jest codziennie w następujących godzinach:

Poniedziałek                  8:00-10:50     13:30-15:00

Wtorek                            6:30-12:00        

Środa                               8:00-13:50       15:20-16:00

Czwartek                        8:00-12:10

Piątek                              8:00-12:00

 

Najważniejszym zadaniem biblioteki ZSS nr 103 w Poznaniu  jest wspomaganie pracy nauczycieli, rodziców i wszystkich osób związanych z naszymi dziećmi.

Realizujemy to zadanie poprzez:

 • udostępnianie fachowej literatury
 • wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 • działalność informacyjną i bibliograficzną (m.in. ułatwiamy znaleźć poszukiwany tytuł nie tylko w naszej szkolnej bibliotece)
 • umożliwiamy korzystanie z zasobów PBP w naszej szkole w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych

Szczególną troską objęty został rozwój czytelnictwa wśród dzieci. To zadanie realizujemy poprzez:

 • częsty kontakt dzieci z książką ( nasze dzieci słuchają tekstów, przeglądają książki, pracują
  z książeczkami alternatywnymi, realizują program również w oparciu o podręczniki
  i materiały ćwiczeniowe)
 • częsty kontakt z obrazem i słowem mówionym ( proponujemy bajki sensoryczne, teatrzyki kukiełkowe, zabawy parateatralne itp.)
 • nowością jest projekt Spotkania z bajkami – cykl bajek teatrzyków kukiełkowych prowadzonych dla grupy  uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (RW9)
 • w ramach promocji szkoły zapraszamy dzieci z Przedszkola Bajka na przedstawienia wystawiane razem z grup świetlicową
 • w ramach projektu” Książki naszych marzeń” prowadzone są dla chętnych grup lekcje biblioteczne, które cieszą się powodzeniem wśród uczniów.
 • przy każdej nadarzającej się okazji pracujemy nad wyrabianiem szacunku dla książek

Biblioteka aktywnie włącza się w ważne wydarzenia z życia szkoły. Czuwamy nad wielotomową i stale powiększającą się kroniką wydarzeń.

Ażeby ułatwić Państwu kontakt z nami, informacja o pracy biblioteki znajduje się na gazetce dla Rodziców oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce: Poza lekcjami – Biblioteka. Zapraszamy bardzo serdecznie i czekamy !!!