im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Justyna Traczewska

Zapraszamy do uczestnictwa
w Wielkiej Zbiórce Książek 2020 r.
Zbieramy wszystkie książki używane dla szpitali i placówek.

Liczymy na darczyńców.

„ Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność, coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie…”

                                                                                                   Melchior Wańkowicz

Kochane mamy ! 

Z okazji Waszego Święta życzymy Wam –

Miłości  – od bliskich –  tych małych i dużych, bo to ona dodaje skrzydeł i sprawia, że wszystko się chce

Przyjaźni – trwałej i wspierającej, bo dzięki niej trudne chwile mijają szybko i bezpowrotnie

Życzliwości – od każdego i jak najczęściej, bo ona sprawia, że chcemy dawać z siebie jeszcze więcej

Wdzięczności – za piękne chwile i oby wypełniły jak największą część Waszego życia

Podróży –  wszędzie tam, gdzie świat oczaruje Was bez różowych okularów

Ciszy – zawsze, ilekroć jej zapragniecie

Odwagi – do zmian, jeśli uznacie, że mogą uczynić Wasze życie lepszym

Odporności – na wirusy, bakterie i problemy, jeśli będą próbowały zakłócić Waszą równowagę

Słońca – w duszy, w sercu i za oknem, bo ono napełnia nadzieją i dodaje sił

Bo ….Jesteście tego warte!   Jedyne i niepowtarzalne MAMY!

Z ogromną życzliwością i szacunkiem dla Mam – Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny 103

Poznań, 15 maja 2020 roku

 

Szanowni Państwo,


w trosce o bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli – mając na względzie brak jednoznacznych wytycznych dotyczących zasad bezpieczeństwa i równoczesną konieczność ograniczenia liczby osób przebywających na terenie placówki – zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będą kontynuowane, w dotychczasowo wypracowanej, formie zdalnej.


Łączę wyrazy szacunku

Lidia Wojsznis

Drodzy Rodzice

Jeśli potrzebujecie zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie Państwa dziecka do Szkoły, to prosimy o zgłoszenie tego faktu w Sekretariacie Szkoły  w godzinach:

9.00-12.00  pod numerem 61 867 97 27 

lub u referenta ds. uczniowskich P. Anny Zaćmińskiej pod adresem mailowym:

zacminska@zss103.pl

Zaświadczenie zostanie przygotowane i będzie je można odebrać po wcześniejszym uzgodnieniu w szkole przy ulicy Kanclerskiej (wejście od Kanclerskiej).

Pozdrawiamy

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Drodzy Rodzice,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi mieszcząca się w Poznaniu
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298 zmienia numer telefonu.

Nowy numer telefonu do Poradni to: 61 670 40 37.

Stary numer do Poradni jest również jeszcze aktualny.

Zespół psychologiczno -pedagogiczny

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń pomocy społecznej nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:

  1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz:
  2. dokumentów lub oświadczeń t. j. decyzji przyznających świadczenie pobierane z innej instytucji, zaświadczenie o wynagrodzeniu, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenia o stanie majątkowym, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, lub:
  3. informacji udostępnionych przez inne podmioty t. j. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Poznańskie Centrum Świadczeń.

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Wiemy jak trudny i niepewny jest to dla nas i dla naszych Rodzin czas.

Z rozmów z Państwem wynika, że niektórzy z Was już stracili pracę, część boi się, że stanie się to w najbliższym czasie.

Nasze dochody są w chwili obecnej znacznie niższe.

Jeśli straciliście Państwo pracę i nie możecie skorzystać z oferty w ramach „Tarczy antykryzysowej” zgłoście ten fakt i zarejestrujcie się w Urzędzie Pracy.

Warto pamiętać, że istnieje możliwość zarejestrowania osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy bez wychodzenia z domu. „Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy, korzystając z systemu Praca.gov.pl (https://www. praca, gov.p)” – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pełna rejestracja elektroniczna możliwa jest przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Jednym z nich należy opatrzyć wniosek wraz z załącznikami wysyłanymi do urzędu online.

Status osoby poszukującej pracy nie uprawnia do pobierania świadczeń dla bezrobotnych, ale zapewnia dostęp do ofert pracy zamieszczanych przez pracodawców. Mogą się o niego ubiegać studenci oraz osoby szukające zatrudnienia.

Możecie się Państwo również zgłosić do właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub osoby spoza Poznania Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania.

Po udokumentowaniu i zweryfikowaniu Państwa sytuacji dochodowej pracownicy socjalni poinformują Was z jakich form pomocy możecie skorzystać.

Wszystkie instytucje udzielają porad telefonicznie, przyjmują również wnioski elektroniczne.

Dla ułatwienia przypominamy adresy MOPR w Poznaniu.

CENTRALA

Cześnikowska 18, 60-330 Poznań,

tel. + 48 61 878 17 00 (01)
fax: + 48 61 878 17 06
Punkt Obsługi Klienta + 48 61 878 17 26

email: mopr@mopr.poznan.pl

FILIA STARE MIASTO

Kościuszki 103, 61-717 Poznań

Sekretariat +48 61 878 18 55
Fax +48 61 878 18 75
Punkt Obsługi Klienta +48 61878 18 51

email: mopr_sm@mopr.poznan.pl

FILIA NOWE MIASTO

Os. Piastowskie 81, 61-159 Poznań

Sekretariat +48 61 878 18 17
Punkt Obsługi Klienta +48 61 878 18 18

email: mopr_nm@mopr.poznan.pl

Filia GRUNWALD

Matejki 50, 60-770 Poznań

Sekretariat tel. + 48 61 878 48 73
fax + 48 61 878 48 74

Punkt Obsługi Klienta + 48 6 878 49 22

email: mopr_gr@mopr.poznan.pl

FILIA JEŻYCE

Długosza 18a, 60 – 558 Poznań

Sekretariat +48 61 840 23 22
fax. +48 61 840 23 11
Punkt Obsługi Klienta + 48 61 840 23 06

email: mopr_je@mopr.poznan.pl

FILIA WILDA

Opolska 58, 61-433 Poznań

Sekretariat +48 61 878 19 25
Fax +48 61 878 19 26

email: mopr_wi@mopr.poznan.pl

 FILIA PIĄTKOWO

Osiedle Łokietka 104, 60-688 Poznań

Telefon: 61 823-52-60, 61 825-16-63
Fax: 61 823-52-60, 61 825-16-63

email: mopr_pi@mopr.poznan.pl

Zespół psychologiczno-pedagogiczny.

Drodzy Rodzice!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi form pomocy z Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie informujemy, że uczniowie, którzy byli objęci decyzją opłacania posiłków w szkole otrzymają pomocą finansową.

Decyzją Wojewody uczniowie Ci (po zweryfikowaniu czy nie zmieniła się sytuacja dochodowa) otrzymają w miesiącu kwietniu kwotę 200,00 złotych netto. Pierwsze wypłaty są już realizowane.

MOPR-y nie wiedzą czy pomoc ta będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach i i informację na ten temat będziemy otrzymywać na bieżąco.

Weryfikujemy czy przepisy te dotyczą również Ośrodków Pomocy Społecznej spoza Poznania i z tego co wiemy pracownicy kontaktują się z każdym  z Państwa indywidualnie.

W razie wątpliwości prosimy i zachęcamy aby kontaktować się bezpośrednio ze swoimi pracownikami socjalnymi.

Kwoty przeznaczone dla Waszych dzieci  na posiłki w marcu, a nie wykorzystane z powodu zawieszenia zajęć, będą do wykorzystania po powrocie uczniów do szkoły.

Pozdrawiamy,

Zespół psychologiczno-pedagogiczny

Drodzy Rodzice!

W związku z pytaniami dotyczącymi wsparcia finansowego dla pełnoletnich uczestników zajęć RW
(w ramach programu PFRON – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”), informujemy, że:

– mieszkańcy Poznania składają wnioski poprzez zalogowanie się do systemu SOW. Należy wejść na stronę MOPR Poznań. Tam znajduje się zakładka Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami.  Po wejściu w zakładkę znajdą Państwo informację o zalogowaniu się do systemu SOW. W razie wątpliwości można kontaktować się telefonicznie z pracownikiem MOPR:

61 878 17 01

61 878 17 00

– mieszkańcy powiatu Poznań składają wnioski poprzez zalogowanie się do systemu SOW. Należy wejść na stronę PCPR Poznań. Tam od razu wyświetla się informacja, jak zalogować się do systemu SOW.
W razie wątpliwości można kontaktować się z pracownikiem PCPR:

61 8410-710

Jeśli Państwo zalogujecie się już do systemu SOW i będziecie mieli jakikolwiek problem z wypełnieniem wniosku, została uruchomiona bezpłatna infolinia dla osób zalogowanych
w SOW:   0 800 889 777

Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny 103