im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Drodzy Rodzice,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi mieszcząca się w Poznaniu
przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298 zmienia numer telefonu.

Nowy numer telefonu do Poradni to: 61 670 40 37.

Stary numer do Poradni jest również jeszcze aktualny.

Zespół psychologiczno -pedagogiczny