im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przyznanie świadczeń pomocy społecznej nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. Ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej może nastąpić na podstawie:

  1. rozmowy telefonicznej z pracownikiem socjalnym, oraz:
  2. dokumentów lub oświadczeń t. j. decyzji przyznających świadczenie pobierane z innej instytucji, zaświadczenie o wynagrodzeniu, orzeczenie o niepełnosprawności, oświadczenia o stanie majątkowym, a także ich kopii, w tym elektronicznych, uzyskanych od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc, lub:
  3. informacji udostępnionych przez inne podmioty t. j. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Poznańskie Centrum Świadczeń.

Zespół psychologiczno-pedagogiczny