im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Drodzy Rodzice!

Wiemy jak trudny i niepewny jest to dla nas i dla naszych Rodzin czas.

Z rozmów z Państwem wynika, że niektórzy z Was już stracili pracę, część boi się, że stanie się to w najbliższym czasie.

Nasze dochody są w chwili obecnej znacznie niższe.

Jeśli straciliście Państwo pracę i nie możecie skorzystać z oferty w ramach „Tarczy antykryzysowej” zgłoście ten fakt i zarejestrujcie się w Urzędzie Pracy.

Warto pamiętać, że istnieje możliwość zarejestrowania osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy bez wychodzenia z domu. „Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy, korzystając z systemu Praca.gov.pl (https://www. praca, gov.p)” – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pełna rejestracja elektroniczna możliwa jest przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Jednym z nich należy opatrzyć wniosek wraz z załącznikami wysyłanymi do urzędu online.

Status osoby poszukującej pracy nie uprawnia do pobierania świadczeń dla bezrobotnych, ale zapewnia dostęp do ofert pracy zamieszczanych przez pracodawców. Mogą się o niego ubiegać studenci oraz osoby szukające zatrudnienia.

Możecie się Państwo również zgłosić do właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub osoby spoza Poznania Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania.

Po udokumentowaniu i zweryfikowaniu Państwa sytuacji dochodowej pracownicy socjalni poinformują Was z jakich form pomocy możecie skorzystać.

Wszystkie instytucje udzielają porad telefonicznie, przyjmują również wnioski elektroniczne.

Dla ułatwienia przypominamy adresy MOPR w Poznaniu.

CENTRALA

Cześnikowska 18, 60-330 Poznań,

tel. + 48 61 878 17 00 (01)
fax: + 48 61 878 17 06
Punkt Obsługi Klienta + 48 61 878 17 26

email: mopr@mopr.poznan.pl

FILIA STARE MIASTO

Kościuszki 103, 61-717 Poznań

Sekretariat +48 61 878 18 55
Fax +48 61 878 18 75
Punkt Obsługi Klienta +48 61878 18 51

email: mopr_sm@mopr.poznan.pl

FILIA NOWE MIASTO

Os. Piastowskie 81, 61-159 Poznań

Sekretariat +48 61 878 18 17
Punkt Obsługi Klienta +48 61 878 18 18

email: mopr_nm@mopr.poznan.pl

Filia GRUNWALD

Matejki 50, 60-770 Poznań

Sekretariat tel. + 48 61 878 48 73
fax + 48 61 878 48 74

Punkt Obsługi Klienta + 48 6 878 49 22

email: mopr_gr@mopr.poznan.pl

FILIA JEŻYCE

Długosza 18a, 60 – 558 Poznań

Sekretariat +48 61 840 23 22
fax. +48 61 840 23 11
Punkt Obsługi Klienta + 48 61 840 23 06

email: mopr_je@mopr.poznan.pl

FILIA WILDA

Opolska 58, 61-433 Poznań

Sekretariat +48 61 878 19 25
Fax +48 61 878 19 26

email: mopr_wi@mopr.poznan.pl

 FILIA PIĄTKOWO

Osiedle Łokietka 104, 60-688 Poznań

Telefon: 61 823-52-60, 61 825-16-63
Fax: 61 823-52-60, 61 825-16-63

email: mopr_pi@mopr.poznan.pl

Zespół psychologiczno-pedagogiczny.