im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Kolejny udany wyjazd w ramach współpracy Rad Uczniowskich, do Helene Haeusler Schule w Berlinie. Tym razem powiększonej Rady i uczniów klas V i VI. Zwiedzaliśmy Berlin, szkołę i uczestniczyliśmy we wspólnych zajęciach.