im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

W dniu 21.10.2019 r . po raz kolejny gościliśmy w szkole strażników Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania. Strażnicy przygotowali zajęcia „Bezpieczna droga”, w ramach których, tym razem, uczestniczyli uczniowie klas pierwszych PDP. Młodzież zapoznała się z zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczniowie wraz z sympatycznym policjantem – maskotką o imieniu Wartuś doskonalili umiejętność przechodzenia przez jezdnię w sposób i w miejscu bezpiecznym. Dzieci otrzymały również małe upominki w postaci książeczek dotyczących zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach.
Współpraca Straży Miejskiej z naszą szkołą ma charakter ciągły. Tematyka zajęć będzie poszerzana i dostosowywana do potrzeb uczniów. Kolejna wizyta przewidziana jest na listopad 2019 r.

Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia! 🙂