im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Poznań, 7 kwietnia 2019 r.

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH 8,9 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 niniejszym informuję, że
w związku ze strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym na dni 8,9 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiłam do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 8,9 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach 8,9 kwietnia 2019 r.
W związku z brakiem możliwości przyjęcia dzieci pod opiekę szkoły w dniach 8,9 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole. Wobec tego, że zajęcia w szkole są zawieszone uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia od dniach 8,9 kwietnia 2019 r.
Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.
Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak
i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Lidia Wojsznis
dyrektor ZSS 103