im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Musztra, harcerskie piosenki, przygotowanie plakatu zachęcającego do zbiórki na rzecz zwierząt – (….bo harcerz chce pomagać…), to elementy dzisiejszej, kolejnej zbiórki kandydatów na harcerzy.