im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Drzwi Otwarte
Zespół Szkół Specjalnych nr 103 w Poznaniu
16 marca 2019r.

Zapraszamy do nowej lokalizacji szkoły przy ul. KANCLERSKIEJ 31-33 w POZNANIU!

W programie:
10:00 – 11:00 – powitanie Rodziców oraz Opiekunów, poczęstunek, pokaz prezentacji multimedialnej o strukturze szkoły i prezentacja filmu.
10:00 – 12:00 – zajęcia dla dzieci w „kącikach”, oprowadzenie po szkole.
„Kąciki” dla dzieci:
1. Zajęcia ruchowe, zajęcia SI.
2. Zajęcia dydaktyczno- muzyczne.
3. Terapia komunikacji z otoczeniem.
4. Stymulacja polisensoryczna.
• 12:00 – 13:00 – indywidualne rozmowy z nauczycielami, możliwość zgłoszenia dziecka do szkoły, umówienie terminu spotkania z psychologiem i pedagogiem, wręczenie pakietów informacyjno-upominkowych.

Serdecznie zapraszamy 🙂