im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

PZSS nr 103 oraz Szkoła Specjalna nr 107 uczestniczyły w Wielkiej Zbiórce Książek 2018, organizowanej przez Stowarzyszenie „Zaczytani”. Zgromadzone lektury przekazano do szpitali dla małych i dużych pacjentów. Udało się zgromadzić 139 książek i przekazać do punktu zbiórki. Organizacja „Zaczytani” podziękowała nam dyplomem. Bibliotekarki również dziękują wszystkim darczyńcom za czynny udział w akcji.