im. Marii Grzegorzewskiej w Poznaniu

Odwiedziny Świętego Mikołaja w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.